Redovisningsnormer – intäkter och avsättningar | KPMG | SE

Tillämpning av redovisningsnormer – intäkter och avsättningar

Redovisningsnormer – intäkter och avsättningar

Pernilla Lundqvist (KPMG) har i sin avhandling undersökt vad som styr hur redovisningsnormer tillämpas i praktiken.

1000

Relaterat innehåll

Pernilla Lundqvist

Studien visar vilken betydelse förståelse av redovisning har för hur redovisningsnormer tillämpas. De redovisningsområden som legat till grund för studien är intäkter och avsättningar. Resultatet i studien är en viktig grund för att visa på betydelsen av att förstå den nya intäktsstandarden IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers.

Ända sedan 1970-talet har det gjorts försök med internationell harmonisering av redovisningsnormer, med särskilt fokus på noterade företag. Denna utveckling har accelererat efter år 2000. Idag är International Financial Reporting Standards (IFRS) en de facto global redovisningsstandard för noterade företag, och används i mer än 120 länder.

 

Denna utveckling mot globalt harmoniserad redovisning har kallats den största händelsen någonsin i redovisningshistorien, och den har naturligtvis varit föremål för mycket forskning. Som en del av denna forskning har Pernilla gjort unika bidrag. Hon intresserar sig för om harmoniseringen av standarder även leder till harmonisering i praktiken. Studien är genomförd som en fallstudie av Volvos lastvagnsverksamhet, och involverar både en årsredovisningsstudie för åren 1930 – 2012, och intervjuer med ett antal redovisare och redovisningsansvariga inom Volvokoncernen.

 

Två särskilt intressanta resultat framkommer ur studien. Genomgången av årsredovisningar visar att ett globalt företag som Volvo förekommer harmoniseringen. Det vill säga, i situationer när Sverige anpassar regler till internationella normer har Volvo redan tidigare genomfört motsvarande anpassning. Det visar att harmonisering kan drivas från praktiken snarare än enbart från normsättare. Intervjustudien visar å andra sidan att förståelsen av redovisning inte utvecklas i samklang med normerna. Äldre synsätt av redovisningen lever kvar parallellt med nya influenser från globala standarder. Samtidigt är det högst sannolikt att harmonisering av förståelse är viktigt vid implementering av standarder. Detta visar att världen står inför en enorm utbildningsinsats för att harmonisering ska uppnås i praktiken.

 

Länk till avhandlingen:

http://www.avhandlingar.se/avhandling/f5f59ced7f/ 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/37010

 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka