Nyheter inför bokslutet 2015 | KPMG | SE

Nyheter inför bokslutet 2015

Nyheter inför bokslutet 2015

KPMG har samlat och tolkat de viktigaste redovisningsnyheterna för att ditt företag ska kunna avsluta året på bästa sätt samt förbereda redovisningen framåtriktat.

1000

Relaterat innehåll

För de företag som tillämpar K3 eller K2 handlar årets upprättande av årsredovisning främst om att göra förbättringar. Det som inte fanns tid att göra fullt ut i förra årets årsredovisning kan med fördel förbättras ytterligare i år. För företag som upprättar sin koncernredovisning enligt IFRS finns fler nyheter att förhålla sig till – inte minst den nya intäktsstandard IFRS 15 samt den nya leasingstandarden som beräknas att publiceras före årsskiftet. Dessa ska tillämpas från 2018 respektive 2019.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka