Minneslista inför årsskiftet 2015-2016 | KPMG | SE

Minneslista inför årsskiftet 2015-2016

Minneslista inför årsskiftet 2015-2016

Här presenteras viktiga datum att komma ihåg inför årsskiftet 2015-2016.

1000

Relaterat innehåll

December
Se över skatteplanering inför årsskiftet, t ex löneuttag, pensionssparande, tjänstepension, kapitalvinster/förluster, nybilda bolag/lagerbolag m.m.

 

14 december
Skattedeklaration avseende löner november samt moms oktober (28 december avseende moms november för bolag med momspliktig omsättning över 40 MSEK).

 

Senast 15 december
Räkenskapsår 31/5 samt 30/6 lämna deklaration senast detta datum. Lämnas deklaration elektroniskt förlängs inlämningstidpunkten med en månad till 15 jan 2016

 

Senast 31 december
Se över ägarnas löneuttag 2015. Extra viktigt att räkna på både förenklingsregeln samt huvudregeln i och med nya 3:12 reglerna som trädde i kraft 1 jan 2014.

 

31 december
Sista dag att genomföra årsstämma för aktiebolag med årsbokslut 30 juni (årsredovisningshandlingar skall vara Bolagsverket tillhanda senast 31 januari 2016).

 

ca 31 december
Inventering av lager för bolag med bokslut 31 december, om inte förutsättningar finns att inventera vid andra datum.

 

18 januari
Skattedeklaration avseende löner december samt moms november (26 januari avseende moms december för bolag med momspliktig omsättning över 40 MSEK).

 

20 eller 25 januari
Periodisk sammanställning för december och kvartal 4. Datum beroende på om redovisning sker per papper eller elektroniskt.

 

31 januari
Löneuppgifter till FORA. Kan rapporteras tidigast 7 januari och senast 31 januari 2016 för löneåret 2015.

 

1 februari
Kontrolluppgifter för t ex löner, utdelning, ränta (inkomståret 2015) till Skatteverket.

 

12 februari
Eventuell extra skatteinbetalning för att undvika kostnadsränta om man räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor (gäller fysiska personer, enskilda näringsidkare och juridiska personer med bokslutsdatum 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 2015). Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 februari.

 

12 februari
Skattedeklaration avseende löner januari samt moms december alt kvartalsmoms oktober-december (26 februari avseende moms januari för bolag med momspliktig omsättning över 40 MSEK).

 

20 eller 25 februari
Periodisk sammanställning för januari. Datum beroende på om redovisningen sker per papper eller elektroniskt.

 

1 mars
Sista dagen att lämna inkomstdeklaration på papper för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

- 1 augusti 2014 - 31 juli 2015
- 1 september 2014 - 31 augusti 2015

Lämnas deklaration elektroniskt förlängs inlämningstidpunkten med en månad till 1 april

 

14 mars
Sista dag att betala underskott av slutlig skatt för slutskattebesked erhållet i december 2015.

 

13 april
Ev skattepengar betalas ut enl slutskattebesked via ett utbetalningskort den 13-17 april till företag som har bokslutsdatum 31/1, 28/2, 31/3 eller 30/4 år 2015. Har företaget anmält konto betalas skattepengarna ut 8-10 april

 

15 april
Senast detta datum skall inkomstdeklarationer för fysiska personer vara utskickade från Skatteverket.

 

2 maj
Inkomstdeklaration skall lämnas (fysiska personer)

 

15 juni
Ev skattepengar betalas ut enl slutskattebesked via ett utbetalningskort den 15-18 juni till företag som har bokslutsdatum 31/5 samt 30/6 år 2015. Har företaget anmält konto betalas skattepengarna ut 8-12 juni

 

1 juli
Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer med beskattningsår 30/9, 31/10, 30/11 samt 31/12 – 2015. Lämnas deklaration elektroniskt förlängs inlämningstidpunkten med en månad till 1 aug 2015.

 

Not: Det kan förekomma ytterligare viktiga datum utöver ovanstående, t ex redovisningstidpunkter för helårsmoms i februari och moms i mars, april m.m.
 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka