Julgåvor och julbord – till vilket pris? | KPMG | SE

Julgåvor och julbord – till vilket pris?

Julgåvor och julbord – till vilket pris?

Julen står snart för dörren och för de allra flesta företag nalkas det julfester och julgåvor. Bakom alla glädjefyllda julfester och användbara julgåvor finns det ett antal regler och gränsvärden som är bra att ha koll på för att göra rätt.

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

Funderar du på att bjuda in till julbord eller ge julgåvor till din personal och dina kunder? Då kan det vara bra att känna till vilka regler som gäller.

Julbord för anställda
Julbord/jullunch för anställda likställs med en personalfest och är en skattefri förmån. Företaget får avdrag med 90 kr/person exkl. moms. För kringkostnader som lokalhyra får ytterligare avdrag med 180 kr/person exkl. moms göras.

Avdragsrätten gäller även för anställdas familjemedlemmar och styrelseledamöter. Två personalfester per år är avdragsgilla för företaget. Ytterligare personalfester leder inte till förmånsbeskattning för den anställde.

Julbord för kunder
Julbord/jullunch för kunder är enbart avdragsgilla om dessa tillfällen utgör extern representation. Här krävs en direkt anslutning till en affärsförhandling. Avdrag medges med 90 kr/person exkl. moms.

Julgåvor till anställda
Julgåvor som lämnas till anställda är skattefri för de anställda om gåvornas marknadsvärde uppgår till högst 450 kr inklusive moms per person. Fraktkostnader räknas inte in i gåvornas värde.

Arbetsgivaren får avdrag för utgiften för gåvorna som en personalkostnad och den ingående momsen är avdragsgill.

Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i kontanter eller andra betalningsmedel såsom check eller postväxel. Presentkort som inte kan bytas mot pengar accepteras som skattefria gåvor enligt ett ställningstagande från Skatteverket.

Om arbetsgivaren får mängdrabatt vid inköpet av julgåvorna görs bedömningen av om gåvovärdet överstiger 450 kr inte utifrån det faktiska pris som arbetsgivaren har betalat utan med utgångspunkt i det pris inklusive moms som den anställde skulle ha fått betala om han själv hade köpt gåvan.

Om julgåvans värde överstiger 450 kr inklusive moms blir hela gåvan skattepliktig från första kronan. Företaget får i så fall avdrag för utgiften inklusive moms som en lönekostnad. Avdrag för den ingående momsen medges då inte.

Pengar till ideella organisationer som gåva
På senare år har det blivit allt vanligare att arbetsgivare istället för att ge julgåva till sina anställda skänker pengar till ideella organisationer.

Om detta sker genom att de anställda ges möjlighet att skänka beloppet till valfri ideell organisation jämställs gåvan med kontanter som de anställda har fått och sedan skänkt bort. De anställda beskattas då för gåvobeloppet som för lön. De anställda kan i vissa fall få skattereduktion för förmån av gåva till ideell verksamhet under samma förutsättningar som om de gett gåvan själva. Skattereduktionen för privata gåvor föreslås slopad i budgetpropositionen för 2016.

Om gåvan istället sker på arbetsgivarens initiativ uppkommer inte någon beskattning för de anställda. Gåvan är i sådana fall inte avdragsgill för arbetsgivaren. Det spelar ingen roll att företaget skulle ha haft avdragsrätt om de köpt julgåvor till de anställda.

Julgåvor till kunder
När det gäller julgåvor till kunder är dessa normalt inte avdragsgilla för företaget. Det är däremot möjligt att få avdrag för gåvor till kunder vid representation i samband med affärsförhandlingar. Avdrag för representationsgåvor medges, enligt Skatteverket, med högst 180 kr exklusive moms per person.

Rätt till avdrag kan även föreligga för enklare reklamgåvor av förhållandevis obetydligt värde till kunder om gåvorna antingen har direkt anknytning till företagets verksamhet eller är enklare presentartiklar med företagets namn eller logotyp.

 

På KPMG hjälper vi dig gärna att göra rätt. Kontakta ditt närmaste KPMG-kontor för mer information.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka