Incitamentsprogram ökar i svenska börsbolag | KPMG | SE

Incitamentsprogram ökar i svenska börsbolag

Incitamentsprogram ökar i svenska börsbolag

Incitamentsprogrammen hos svenska bolag ökar och omfattar i större utsträckning alla anställda i bolagen. Samtidigt minskar kraven på motprestation, det visar en ny studie om incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag från KPMG.

1000

Kontakt

Kontakt

Relaterat innehåll

morot

KPMG har i en studie kartlagt de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under bolagstämmorna 2015. Studien omfattar 267 svenska bolag som är noterade på Nasdaq OMX Nordic Exchange. De 12 bolag som hade sin bolagsstämma sent under 2015 omfattas inte i studien.

Studien visar bland annat att andelen bolag som föreslagit ett nytt program har ökat från 29 procent 2013 till 37 procent 2015 vilket är den högsta nivån på många år.

– Det vanligaste är att incitamentsprogram erbjuds de övre chefsnivåerna, men vi ser nu en tydlig ökning mot program som omfattar samtliga anställda. Det kan tolkas som en ökad tro på vikten av inkludering och att medarbetare på fler nivåer presterar bättre om de har samma mål som bolaget i stort, säger Daniel Frigell, ansvarig för incitamentsprogram på KPMG.

En av orsakerna till den höga andelen program kan också vara den starka
börsutvecklingen under de senaste åren. En stark börsutveckling leder i regel
till ökat intresse för aktierelaterade program och då i synnerhet breda
program.

Den största ökningen av incitamentsprogram för samtliga anställda står småföretagen för, men även de stora företagen står för en ökning av antalet av denna typ av program.

– 31 procent (31 stycken) av börsbolagen som i år föreslå incitamentsprogram, föreslår ett program som omfattar samtliga anställda. Det är den största andelen sedan mätningen startade 2008, säger Daniel Frigell.

KPMG:s studie visar även att 54 procent av de föreslagna programmen har någon form av prestationskrav vilket är en minskning med 6 procent sedan 2013. Bland bolagen är det de stora och medelstora bolagen som har störst andel program med prestationskrav. Bland småföretagen har man istället i större utsträckning program som kräver egen investering från de anställda. 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka