KPMG påverkar framtidens infrastrukturinvesteringar | KPMG | SE

KPMG påverkar framtidens infrastrukturinvesteringar

KPMG påverkar framtidens infrastrukturinvesteringar

Intresset var stort när Infrastrukturkommissionen presenterade sin slutrapport. Åsa Hansson, Head of infrastructure, KPMG ledde presentationen av två av de case som kommissionen tittat närmar på, Järnväg Stockholm-Oslo samt Utbyggnad och elektrifiering av E22. Infrastrukturminister Anna Johansson (S) var på plats för att ta emot och kommentera rapporten. Rapporten kommer lägligt, ungefär ett år innan regeringen lägger den inriktande infrastrukturpropositionen.Infrastrukturminister Anna Johansson (S) var på plats för att ta emot och kommentera rapporten. Rapporten kommer lägligt, ungefär ett år innan regeringen lägger den inriktande infrastrukturpropositionen.

1000

Kontakt

Kontakt

Relaterat innehåll

Dekorbild

Fem punkter som Infrastrukturkommissionen föreslår för regeringen:

1. Skapa en effektivare planeringsprocess. Genom ett ramverk för infrastrukturinvesteringar kan politiska avvägningar tydliggöras. Olika former för finansiering och organisering kan jämföras inför beslut om större projekt. Antalet innovationsupphandlingar bör öka. Det måste också finnas tillräckliga resurser för planering och tillståndsgivning i samband med infrastrukturinvesteringar.

2. Mobilisera ökade resurser. Utrymmet för AP-fonderna att placera i onoterade tillgångar och fast egendom, som infrastruktur, bör öka. En funktion i staten med uppgift att samordna och marknadsföra projekt för offentlig-privat samverkan bör inrättas. Användningen av brukaravgifter och trängselskatter som finansieringskälla för nyinvesteringar bör öka. Förutsättningarna för att sälja Öresundsbron och till exempel använda resurserna till en ny fast förbindelse vid Helsingborg-Helsingör bör utredas.

3. Se över regelverk och organisation. För att främja alternativ finansiering och organisation bör det utredas hur brukaravgifter kan tas ut i det befintliga vägnätet i samband med större underhållsåtgärder och nyinvesteringar. Upphandlingsmyndigheten bör stödja utvecklingen av innovationsavtal och arbeta fram standardavtal för offentlig-privat samverkan. Dessutom bör ett kompetenscentrum för forskning och annan kompetensuppbyggnad om alternativa former för effektivare samhällsbyggnad inom infrastrukturområdet skapas.

4. Ställ om med styrmedel och innovationer. Ändra lagstiftningen så att brukaravgifter och trängselskatter i högre grad kan baseras på trafikflöden i realtid, snarare än fasta klockslag. Det ger en effektivare trafik. Driv på elektrifieringen av vägnätet, bland annat genom satsningar på större testanläggningar. Även arbetet med omställningen av fordonsflottan genom stöd till utveckling av förnybara bränslen och laddinfrastruktur bör intensifieras. Dessutom bör möjligheterna till distanskommunikation förbättras för att minska behovet av resor.

5. Modernisera regleringen av va-systemen. Utan att ge avkall på folkhälsomålet, som är grunden för dagens lagstiftning, bör förutsättningarna för att anpassa va-lagstiftningen enligt samma principer som gäller för el- och fjärrvärmemarknaderna prövas. Dessutom bör förutsättningarna för att ägarväxla va-infrastruktur utredas.

Dessa case konkretiserar kommissionens sina slutsatser och rekommendationer om alternativ finansiering och organisering av infrastrukturprojekt.

Slutrapporteringen avslutades med en paneldiskussion ledd av Pia Kinhult där Johan Karlström, vd och koncernchef Skanska och Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan FORES deltog tillsammans med BjörnSundin (S) från Örebro kommun samt Harald Hjalmarsson (M) från Västerviks kommun.

Läs hela slutrappporten (PDF 11,4 MB) och se webbsändningen från presentationen på Infrastrukturkommissionens hemsida.

Ta del av presentationer av casen: Järnväg Stockholm-Oslo (PDF 516 MB) samt Utbyggnad och elektrifiering av E22 (PDF 434 KB).

Om Infrastrukturkommissionen

Infrastrukturkommissionen finansieras gemensamt av initiativtagarna MTR, NCC, PEAB, Ramböll, Skanska, Veidekke, KPMG och WSP.

Kommissionen består av följande ledamöter:

Björn Hasselgren, ordförande, teknologie doktor KTH

Stefan Attefall, tidigare bostadsminister (KD)

Pia Kinhult, tidigare regionråd (M)

Allan Larsson, tidigare finansminister (S)

Maria Wetterstrand, tidigare språkrör (MP)

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka