Europas familjeföretag känner sig allt tryggare t... | KPMG | SE
close
Share with your friends

Europas familjeföretag känner sig allt tryggare trots ökad konkurrens

Europas familjeföretag känner sig allt tryggare t...

European Family Business och KPMG lanserar nu den fjärde  familjeföretagsbarometern genom vilken vi ska mäta trygghetsnivåerna hos familjeägda företag i EU.

1000

Relaterat innehåll

  • European Family Business Barometer (europeiska familjeföretagsbarometern) visar att de flesta familjeföretag i EU har väldigt gott hopp om framtiden.
  • Den oro som finns handlar om anställningar och hur de kan få tag på bäst personal.
  • Många familjeföretag planerar strategiska förändringar inom de kommande tolv månaderna. 


Det är upplyftande att se hur familjeföretagen fortfarande bidrar aktivt till den regionala ekonomin i de olika länderna. Dessa företag är många (det finns fler än 14 miljoner familjeföretag i EU) och står för en väsentlig del (mer än 60 miljoner arbeten i privat sektor, dvs. i genomsnitt 40 till 50 procent av alla arbeten).

Två år efter att den första familjeföretagsbarometern publicerades, har andelen företag som är optimistiska i sina prognoser kommit upp i 75 procent. Även om den visar en allmän tillförsikt bland företag av alla storlekar, var småföretagen aningen mindre optimistiska än de större: 66 procent av småföretagen säger sig se positivt på sin verksamhets framtid, medan hela 81 procent av de större företagen säger samma sak.
 
Trots att resultatindikatorerna är positiva, har ökad konkurrens hamnat överst på listan över stora utmaningar för 37 procent av familjeföretagen. Det som ibland kallas kriget om spetskompetenserna, en trend som har ökat de senaste två åren, är fortfarande något som påverkar framtiden kraftigt. Det är inte heller förvånande. På ett familjeföretag är alla väl medvetna om hur viktigt det är att anställa personer med rätt egenskaper, och 33 procent oroar sig för hur deras företag ska kunna lyckas rekrytera och behålla sådana personer i konkurrensen. Under 2013 fanns denna fråga inte ens med bland de fem svåraste utmaningarna, men under 2014 hoppade den upp till andra plats och har stannat där. För vissa kan detta ses som ett varningstecken, eftersom svårigheter att konkurrera om den bästa spetskompetensen kan begränsa familjeföretagens framtida resultat.

Undersökningen visar dock också att familjeföretagen tänker långsiktigt på sina framtidsstrategier. I år planerar 41 procent av företagen som deltog i undersökningen en strategisk förändring under de kommande tolv månaderna. Av dem planerar 26 procent i sin tur att överlämna företagsledningen till nästa generation och 20 procent ska lämna över äganderätten. Dessa val kom på första och tredje plats i listan över framtidsförändringar. Siffrorna motsvarar resultaten från föregående undersökningar och bekräftar att det fortfarande är väldigt viktigt för många familjeföretag att lämna över till nästa generation.

Undersökningen visar rent allmänt att företagen ser framtiden an med ökad tillförsikt, och positiva trender i alla större nyckeltal bekräftar att resultaten har förbättrats. 58 procent av respondenterna (de som besvarade undersökningen) rapporterade att omsättningen hade ökat, 26 procent att den låg kvar, och bara 16 procent (halva antalet mot 2013 års undersökning) hade minskad omsättning. För de flesta ser framtiden alltså ljus ut.

Roger Pedder, ordförande för EFB, kommenterar:

– Trots de utmaningar som företag i Europeiska unionen står inför, är det än en gång uppmuntrande att se vilken tillförsikt familjeföretagen har. De är trots det fortsatt oroliga för anställningar och ”kampen om spetskompetenserna”. Familjeföretagen visar att de fortsätter sträva för att skapa arbete och tillväxt inom EU; beslutsfattarna måste svara genom att bättre lära sig både hur och hur mycket dessa livskraftiga verksamheter bidrar till ekonomin i Europa.

Patrik Andebro, ansvarig för SME på KPMG Sverige, kommenterar:

– Nio månader efter vår föregående barometer är det roligt att se att familjeföretagen fortfarande har hopp om framtiden och att vi har uppåtgående kurvor inom alla de viktigaste nyckeltalen. Dessa företag har en grundmurad tillförsikt, och vilar inte passivt på lagrarna i väntan på nya affärsmöjligheter. I stället visar de sitt starka oberoende och sin förmåga att anpassa sig till ständigt föränderliga miljöer: de förbereder och inarbetar aktivt nästa generation till att leda företaget, och inser samtidigt mer och mer behovet av expertis och spetskompetens utifrån.

European Family Business Barometer grundas på svar på en internetundersökning där 1 401 frågeformulär har samlats in från familjeföretag i 25 länder i Europa. Den fjärde barometerundersökningen gjordes mellan den 1 maj och 5 juli 2015.

European Family Businesses (EFB) är en sammanslutning av rikstäckande föreningar som representerar långsiktiga, familjeägda företag – små, medelstora och stora. EFB representerar en biljon euro i totalomsättning, vilket motsvarar nio procent av EU:s BNP.  EFB:s uppdrag är att trycka på för politiska beslut som erkänner att familjeföretagen står för grundläggande bidrag till ekonomin i Europa och att skapa likvärdiga förutsättningar jämfört med andra sorters företag.

KPMG:s Global Family Business Centre of Excellence skapades för att på bästa sätt kunna utnyttja expertisen på familjeföretag inom KPMG:s medlemsfirmor, och underlätta för dem att erbjuda kunderna sin specialkunskap. Detta gränsöverskridande initiativ syftar även till att positionera KPMG:s medlemsfirmor som ledande rådgivare för familjeföretag.  

 

Kontaktpersoner:

Patrik Andebro, ansvarig SME, tel: +46 21 4950738, patrik.anderbro@kpmg.se

Brian Bannister, Global kommunikationschef, tel: +44 20 76942601, brian.bannister@kpmg.co.uk

 

 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka