Jämställdhet i fokus på ”Fastighetskvinnan” | KPMG | SE
close
Share with your friends

Digitalisering, hållbarhet och mångfald i fokus på ”Fastighetskvinnan”

Jämställdhet i fokus på ”Fastighetskvinnan”

I förra veckan deltog KPMG på eventet Fastighetskvinnan, ett forum för branschen att diskutera förändringar och trender, men också en dag då man pratar om hur det står till med jämställdheten i branschen.

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

Fastighetskvinnan

Fastighetskvinnan 2015 arrangeras av Fastighetssverige och är ett heldagsseminarium som belyser aktuella frågeställningar kring den kommersiella fastighetsbranschen. Men seminariet handlar också om hur den mansdominerade fastighetsbranschen kan bli mer jämställd och hur branschen berörs av stora omvärldshändelser så som digitalisering och ett allt högre tryck på hållbara affärer.

Barbro Jansson Stridlund, skatteexpert i KPMG:s fastighetsteam, deltog i en paneldebatt om branschens framtida beskattning.

Barbro Jansson Stridlund, skatteexpert, KPMG:

Varför är skatt ett hett ämne inom fastighetsbranschen?

Sannolikt kommer det ske förändringar vad gäller ränteavdragen och beskattningen av fastigheter med anledningen av Företagsskatteutredningen och den utredning som nyligen tillsatts avseende vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Branschen har hittills ansetts gynnad skattemässigt och nu befarar många en hårdare beskattning. Där av det stora intresset för frågan.


Björn Flink, ansvarig fastighetsbranchen, KPMG:

Varför deltar KPMG som partner på Fastighetskvinnan?
Jag tycker om eventet därför att det belyser breda branschfrågor ur nya vinklar och ger nya perspektiv. Det är ett viktigt event därför att det samlar många av branschens beslutsfattare och ger oss en möjligheter att träffa dem och diskutera branschfrågor och berätta vilka vi är och hur vi kan hjälpa dem att lösa problem och utveckla sin verksamhet.

Christina Kristensson, Management Consulting, KPMG:

Vilka frågor upplevde du står högst på branschens agenda?
Frågor som är relevanta, förutom omvärldsanalys och räntepåverkan, var i detta forum det som samhället diskuterar i stort - hur påverkar digitaliseringen oss samt hur arbetar vi med miljöfrågorna på ett sätt som är integrerat med affären och som visar resultat på sista raden.  Dessutom jämställdhets- och mångfaldsfrågan.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka