Företagsledare världen över förutspår tillväxt | KPMG | SE
close
Share with your friends

CEO Outlook: Företagsledare världen över förutspår tillväxt de kommande tre åren

Företagsledare världen över förutspår tillväxt

Under våren 2015 frågade vi över 1200 verkställande direktörer för några av världens största företag vad de har för tankar om sina verksamheter när det gäller ekonomi, investeringsplaner och vilka utmaningar de står inför under de kommande tre åren.

1000

Kontakt

Kontakt

Relaterat innehåll

dekor

Resultaten är väldigt intressanta. Medan många företagsledare är positiva till den globala ekonomin och sina treåriga tillväxtutsikter, så inser de flesta att de kommer behöva förändra och transformera sina företag för att kunna överleva och expandera.
 

Några viktiga resultat av undersökningen:

  • Starka tillväxtutsikter, både i den globala ekonomin och hos företagen
  • Ökad konkurrens, ny teknik och ökade krav på innovation är några betydande utmaningar att övervinna
  • Listan över strategiska prioriteringar toppas av tillväxt och global expansion

Några nyckeltal:
 

62% 
Företagsledare tror på global tillväxt 

62 procent av företagsledarna är mer optimistiska än förra året i sin syn på tillväxten i den globala ekonomin de kommande tre åren, bara sex procent är mindre optimistiska än förra året.
 

54%

Optimism kring framtida tillväxt
54 procent av företagsledarna ser mer optimistiskt på företagets tillväxt än för ett år sedan, bara 13 procent är mindre optimistiska än föregående år.


74%

Konkurrensen ökar
74 procent utrycker oro för nya konkurrenter som utmanar nuvarande affärsmodeller.


86%

Allt högre förväntningar från kunderna
86 procent av företagsledarna är bekymrade över lojaliteten hos sina kunder. Två tredjedelar av företagsledarna är oroliga över den framtida relevansen av deras produkter och tjänster och nära tre fjärdedelar kämpar för att hålla jämna steg med den nya tekniken.

 

78 %

Företagsledare planerar att anställa
  78 procent av företagsledarna räknar med att anställa fler, minst fram till mitten av 2018.

 

37 %

Fokus på aggressiva tillväxtstrategier
Att utveckla nya tillväxtstrategier och geografisk expansion står högst på företagsledarnas agenda de kommande tre åren. 37 procent kategoriserar sina tillväxtstrategier som mycket aggressiva och 52 procent som måttligt aggressiva.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka