KPMG:s Pernilla Lundqvist ger ut ny bok om IFRS

KPMG:s Pernilla Lundqvist ger ut ny bok om IFRS

Vad innebär egentligen införandet av IFRS i Sverige och hur påverkas branschen? KPMG:s redovisningsspecialist Pernilla Lundqvist är en av författarna bakom boken ”IFRS – Dilemman och utmaningar” som reder ut begreppen.

Kontakt

Kontakt

Relaterat innehåll

I Sverige har införandet av obligatorisk IFRS för noterade företag varit omdiskuterat. I boken IFRS – Dilemman och utmaningar diskuteras skälen till detta, med användning av såväl författarnas egen som andras forskning. En aspekt av IFRS är att det är principbaserat och kräver bedömningar vid upprättande av finansiella rapporter. Detta kan leda till brist på harmonisering och skapa svårigheter för exempelvis revisorer. Å andra sidan skulle det sannolikt vara svårt att införa strikta redovisningsregler globalt. En annan aspekt av IFRS är att det baseras på en syn på ägande och företagsstyrning som skiljer sig från den som utgör grunden för svenskt näringsliv. Detta avspeglar sig exempelvis i användning av verkligt värde inom IFRS, och i den traditionellt svaga tillsynen i Sverige.

Boken är av intresse för alla de företag som i praktiken påverkats av införandet av IFRS i Sverige. Läs mer och beställ här.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

KPMG: s nya digitala plattform

KPMG International har skapat en toppmodern digital plattform som förbättrar din upplevelse, optimerad för att upptäcka nytt och relaterat innehåll.