Regeringen föreslår undantag från moms för vissa ... | KPMG | SE
close
Share with your friends

Regeringen föreslår undantag från moms för vissa posttjänster

Regeringen föreslår undantag från moms för vissa ...

Finansdepartement har den 18 juni 2015 remitterat en promemoria om moms på posttjänster. Förslaget föranleds av att Sverige den 21 april 2015 fälldes av EU-domstolen för överträdelse av EU-rätten genom att inte undanta vissa posttjänster samt frimärken från moms, läs mer om detta i TaxNews nr 18, 2015.

1000

Kontakt

Kontakt

Relaterat innehåll

Finansdepartementet uppger att de posttjänster som undantas är sådana som ingår i den samhällsomfattande posttjänsten enligt postlagen och som tillhandahålls av den som är utsedd att tillhandahålla denna tjänst enligt postlagen, för närvarande PostNord Group AB. I den samhällsomfattande posttjänsten ingår insamling och utdelning av postförsändelser (brev och paket) upp till 20 kg. Undantaget gäller dock inte för samhällsomfattande posttjänster vars villkor förhandlats individuellt.

 

Vidare föreslås att frimärken som tillhandahålls till det nominella värdet och som är giltiga för sådana posttjänster som är undantagna ska undantas från skatteplikt. Slutligen föreslås i promemorian vissa följdändringar i reglerna om omsättningsland för posttjänster och s k terminalavgifter. Ändringarna föreslås träda i kraft först den 1 april 2016.

Välkommen att kontakta oss för mer information.  

Läs mer
TaxNews nr 18, 2015

Promemoria Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster (PDF 250 KB)  

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka