KPMG:s småföretagarbarometer | KPMG | SE
close
Share with your friends

KPMG:s småföretagarbarometer

KPMG:s småföretagarbarometer

KPMG har i samarbete med opinionsinstitutet Novus inrättat en rikstäckande undersökning – KPMG:s småföretagarbarometer - för att medverka till en diskussion om hur situationen för svenska småföretag kan förbättras.

1000

Relaterat innehåll

Undersökningen kommer genomföras två gånger per år, vår och höst. Patrik Anderbro, ansvarig för små- och medelstora företag inom KPMG förklarar:

 

- Småföretagen är en viktig tillväxtmotor för Sverige och så även för KPMG. Vi vill med den här barometern, på ett strukturerat sätt, lyfta upp viktiga frågor i samhällsdebatten.

 

I KPMG:s första småföretagarbarometer ser företagen en svagt positiv bild av konjunktur- och affärsläget. En tredjedel av företagen planerar att nyanställa inom 12 månader och nära hälften av företagen tror på ökad lönsamhet. Som risker mot rådande affärsklimat ser företagen politiskt betingade försämringar som det allvarligaste hotet och efterlyser förutom sänkta skatter även förenklade lagar och regler som katalysator för ökad tillväxt. 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka