Expert från RobecoSAM stärker KPMG:s hållbarhetst... | KPMG | SE
close
Share with your friends

Expert från RobecoSAM stärker KPMG:s hållbarhetsteam

Expert från RobecoSAM stärker KPMG:s hållbarhetst...

Ida Ljungkvist har arbetat med internationella hållbarhetsfrågor i snart sex år. Sedan april är hon en del av KPMG:s strategiska hållbarhetsteam. Med bred kunskap om hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor i världen, vill hon i sitt nya uppdrag gå in på djupet.

1000

Relaterat innehåll

Ida Ljungkvist

Ida har länge varit intresserad av politik och samhällsdebatten. Därifrån växte sedan hennes engagemang för hållbarhetsfrågor. Det tog henne från Chalmers till Zürich för att skriva sitt ex-jobb på ABBs hållbarhetsavdelning. Kort därefter började karriären på RobecoSAM som är en kapitalförvaltare med fokus på hållbara investeringar. Där arbetade hon med Dow Jones Sustainability Index (DJSI), vilket är världens ledande hållbarhetsindex. Det innebar research och rating av nära 3000 företag årligen.
 

Efter att ha börjat som intern var Ida projektledare för DJSI under fyra år och de sista två åren i en chefsroll med ansvar för RobecoSAM:s Corporate Sustainability Assessment. Hon arbetade mycket med utveckling av metoden för hållbarhetsanalysen samt hur hållbarhetsdata kan integreras i finansiella produkter – en erfarenhet som har gett Ida unik insikt i hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor runt om i världen.

Från RobecoSAM i Zürich till KPMG i Sverige – vad kan vi lära oss från den internationella hållbarhetsdiskursen?

- Jag tror att man blivit lite för nöjd i Sverige. Vi började tidigt jobba med miljö- och jämställdhetsfrågor, men sedan har det inte hänt så mycket de senaste åren. Andra delar av världen avancerar betydligt snabbare och ser integrering av hållbarhet i affärsmodellen och affärsstrategin som en konkurrensfördel på ett annat sätt. I Sverige har man historiskt fokuserat mycket på miljöfrågor, men som en följd av globaliseringen kommer det bli allt viktigare att också titta på sociala aspekter, inte minst i leverantörskedjan.

I sin nya roll på KPMG ser Ida fram emot att gå in i uppdragen på djupet. Rådgivning kring hållbarhet är i fokus, framförallt strategiska frågor. Centralt kommer vara hållbarhetsfrågor i investeringsprocesser, hållbara leverantörskedjor samt integrering av hållbarhet i affärsstrategier.

Vad vill du åstadkomma på sikt?

- Jag vill vara en del av ett starkt Sustainability Consulting team som är positionerat som ledande i Sverige och lyfta framförallt frågor kring integrering av hållbarhet i affärsstrategier och hållbarhet som värdeskapare i den svenska debatten. Och kanske se till att svenska företag vaknar till och slutar vara nöjda med det arbete de har gjort hittills inom området och börjar se framåt istället.

Idas nya uppdrag på KPMG har även uppmärksammats av Miljöaktuellt.

Ida Ljungkvist

Ålder: 30

Utbildning: Civilingenjör Väg- och Vattenbyggnad och M.Sc. Industrial Ecology från Chalmers Tekniska Högskola

Bor: Kungsholmen (snart Birkastan)

Familj: Gift med Andreas

Gör gärna på fritiden: Tränar, äter god mat & dricker gott vin, tittar på TV-serier, följer politik och samhällsdiskussion, framförallt relaterat till hållbarhetsfrågor.

Förebild: Blir inspirerad av många – framförallt kvinnor som gått sin egen väg: Sheryl Sandberg, Hillary Clinton, Margaret Thatcher är några exempel.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka