Hållbarhetsredovisning 2013/2014 | KPMG | SE
close
Share with your friends

Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Detta är KPMG Sveriges tredje hållbarhetsredovisning. Här redogör vi för resultatet av vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar under verksamhetsåret 2013/2014.

1000

Relaterat innehåll

KPMG:s affärsidé och kärnverksamhet är att bidra till det finansiella systemets stabilitet genom att ge råd till svenska företag och organisationer, samt att granska och utvärdera deras rapportering. Det i sig stödjer
hållbar utveckling genom att ge förutsättningar för förtroendefulla relationer i ett väl fungerande näringsliv.

Det icke-finansiella resultatet i den här redovisningen kompletterar vårt finansiella resultat i Bohlinsgruppens årsredovisning och ger en bredare helhetsbild av hur, och efter vilka principer, verksamheten bedrivs för att skapa långsiktigt värde. Mer information om styrningen av verksamheten och arbetet med kvalitets- och oberoendefrågor presenteras i KPMG Transparency Report 2013/2014.

Den här hållbarhetsredovisningen avser arbetet från 1 oktober 2013 till 30 september 2014 och omfattar hela den svenska verksamheten.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka