Bokslut med nya regler - fem vanliga frågor. | KPMG | SE
close
Share with your friends

Dags för bokslut med nya regler - fem vanliga frågor

Bokslut med nya regler - fem vanliga frågor.

Årsredovisningen för 2014 ska för de flesta aktiebolag och ekonomiska föreningar upprättas enligt K2 eller K3. För många företagare uppstår frågor och funderingar när detta ska göras för första gången. Här får du svaren på fem vanliga frågor. 

1000

Relaterat innehåll

1. Val av regelverk – K2 eller K3?

 • Alla mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar har möjlighet att välja mellan K2 och K3.
 • Alla större företag  (*), oavsett företagsform, måste tillämpa K3 vid upprättande av årsredovisningen för 2014, om företaget tillämpar årsredovisningslagen (**).
 • Det enda undantaget är moderföretag och dotterföretag i koncerner vars koncernredovisning upprättas enligt IFRS.

 

2. Hur kan min årsredovisning påverkas?

 • Bytet till K2 eller K3 kan påverka själva utformningen av årsredovisningen. Det är bra att gå igenom om förvaltningsberättelsen innehåller den information som krävs. Även noten om redovisningsprinciper behöver gås igenom. I K3 finns också ett antal nya upplysningskrav.

3. Vad behöver jag tänka på vid övergången till K2 eller K3?

 • Reglerna i K2 ska vara enkla att tillämpa, men är mer fyrkantiga och ger mindre utrymme för egna bedömningar. Vid övergången till K2 behöver ingen omräkning av jämförelsetal göras.
 • K3 är BFNs huvudregelverk. Det innebär att alla företag, både större och mindre, kan tillämpa K3. För de mindre företag som väljer att tillämpa K3 finns ett antal lättnadsregler. Vid övergången till K3 ska en ingångsbalansräkning upprättas.

 

4. Får man byta mellan K2 och K3?

 • Ja, det får man. Det är alltid tillåtet för ett mindre företag att byta från K2 till K3. Det är tillåtet att byta från K3 till K2 en gång. Om företaget vill byta till K2 från K3 ytterligare en gång är detta tillåtet endast om det finns särskilda skäl. Skatteskäl är inte särskilda skäl.

 

5. Hur kan KPMG hjälpa mig?

 • Rådgivning
  Vi på KPMG hjälper dig gärna med att göra valet mellan K2 och K3 och kan bistå med en genomgång av vilka effekter K2 respektive K3 kan få för just ditt företag.
 • Årsredovisningsmallar
  Bra hjälpmedel är de årsredovisningsmallar som KPMG har tagit fram. Mallarna är i Excelformat och är enkla att använda. De innehåller förslag på hur resultat- och balansräkningar med tillhörande noter kan utformas, samt förslag på utformning av eget kapitalrapporter och kassaflödesanalys. Genom att använda mallarna säkerställer du att din årsredovisning innehåller den information som de nya regelverken kräver. Årsredovisningsmallarna finns i både K2 och K3 versioner.

 • Kvalitetssäkring av din årsredovisning
  Är du nöjd med din gamla årsredovisningsmall, men är osäker på om den innehåller allt som de nya regelverken kräver? Med en kvalitetssäkring kan du säkerställa att din redovisning uppfyller kraven och att informationen är relevant. Vi på KPMG gör gärna en genomgång av din årsredovisning för att se till att den uppfyller kraven.

 

....................................

 

* Vad som är ett större företag stämmer överens med reglerna som finns i t.ex. 1 kap. 3§ ÅRL. (Gränsvärdena är 50 anställda, 40 miljoner i balansomslutning och 80 miljoner i nettoomsättning. Om två eller fler gränsvärden överstigs två år i rad är företaget ett större företag)

** Företag som tillämpar ÅRKL och ÅRFL, t.ex. banker och försäkringsbolag, får inte tillämpa K3.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka