HFD avvisar återigen ränteavdragsmål

HFD avvisar återigen ränteavdragsmål

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) undanröjt flera förhandsbesked gällande de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna. HFD har idag, den 27 april 2015, avgjort ytterligare sex förhandsbesked gällande dessa regler.

Kontakt

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Samtliga överprövade förhandsbesked gäller den s k tioprocentsregeln, eller närmare bestämt undantaget från tioprocentsregeln. HFD undanröjer även dessa besked och avvisar ansökningarna. HFD avvisar ansökningarna med motiveringen att de frågor som sökandena vill ha svar på inte lämpar sig för förhandsbesked. HFD konstaterar att den reglering som gäller fr o m 2013 kräver att en mängd omständigheter beaktas. Enligt HFD ligger många av dessa utanför den skattskyldiges sfär, vilket medför att förhandsbeskedinstitutet därmed inte är lämpligt för att besvara de ställda frågorna.

I flera av fallen har sökandena hävdat att den svenska regleringen strider mot EU-rätten, men det går HFD alltså inte in på eftersom man inte prövar frågorna i sak.   Dessa beslut från HFD, precis som de tidigare besluten, förstärker ytterligare det faktum att många av de tvistiga frågor som gäller ränteavdragsbegränsningsreglerna kommer att behöva avgöras i domstol, då det är svårt att klargöra rättsläget genom förhandsbesked.

Välkommen att kontakta oss för mer information.  


 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

KPMG: s nya digitala plattform

KPMG International har skapat en toppmodern digital plattform som förbättrar din upplevelse, optimerad för att upptäcka nytt och relaterat innehåll.

 
Läs mer