Andreas Flodemark tilldelad Skandia Theses Awards... | KPMG | SE
close
Share with your friends

Andreas Flodemark tilldelad Skandia Theses Awards 2014

Andreas Flodemark tilldelad Skandia Theses Awards...

I början av februari blev Andreas Flodemark, IAS Stockholm, tilldelad det prestigefyllda finansuppsatspriset Skandia Theses Awards 2014. Varje år delas två eller tre stipendier ut på uppdrag av Thulestiftelsen. Stipendierna går till den bästa masteruppsatsen och den bästa kandidatuppsatsen på ämnet ”Långsiktigt Sparande”. Studenter från Sveriges alla universitet och högskolor som har skrivit en master– eller kandidatuppsats på ämnet har möjlighet att delta i tävlingen.

1000

Relaterat innehåll

Andreas Flodemark började arbeta på KMPG i augusti 2014, bara några veckor efter att han hade tagit sin civilekonomexamen på Linköpings Universitet. Han skrev uppsatsen med titeln ”Asset Liability Management – för privatpersoner” tillsammans med vännen Daniel Sörensen. Termen Asset Liability Management kan kortfattat förklaras som metoden att hantera risker som uppstår till följd av missanpassning mellan tillgångar och skulder och används idag framförallt av pensions– och försäkringsbolag. I uppsatsen utvärderar Andreas och Daniel om Asset Liability Management, som metodik i praktiken, adderar mervärde vid finansiell rådgivning för privatpersoner.

Stort grattis till stipendiet, hur känns det?

– Tack, det känns jätteroligt! Speciellt eftersom att vi lade ner ett halvårs arbete på att skriva uppsatsen. Att vinna var ingenting vi hade förväntat oss så vi blev positivt överraskade av beskedet. Uppsatsen handlar dock om ett aktuellt ämne som är relevant för tävlingen, vilket gjorde att vi sökte stipendiet.

Vad innebär det att få stipendiet?

– Det vet jag inte riktigt. Vi kommer att få vara med på årsstämman i maj, där en mindre ceremoni med diplomutdelning för vinnarna kommer att hållas. Det som har hänt än så länge är i alla fall att vi har fått en liten vinstpeng. För min del gick den rakt in på lägenhetssparkontot.

Har du nytta av uppsatsen i ditt arbete idag?

– Uppsatsen handlar om finansiell riskhantering, om tankesätt att identifiera och hantera risker. Jag jobbar idag med riskhantering, vilket innebär att det går att göra en liten koppling mellan uppsatsen och mitt arbete. Jag arbetar mycket mot banker och vi skrev uppsatsen med hjälp av en bank. Den kunskap jag har fått om banker i förarbetet och annat arbete runt uppsatsen har underlättat mitt jobb på KPMG en hel del. Jag har även nytta av kunskapen om själva skrivandet när jag idag ska skriva rapporter och liknande, berättar Andreas Flodemark.

Kort fakta

Namn: Andreas Flodemark

Ålder: 25

Bor: Stockholm

Familj: Mamma, pappa, tre syskon och flickvän

Utbildning: Civilekonomsprogrammet på Linköpings Universitet

Senast lästa bok: Riv pyramiderna av Jan Carlzon

Favoritresmål: San Diego

Förebild: Ingemar Stenmark

KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka