Uppmuntra dina anställda till skattefri motion | KPMG | SE

Uppmuntra dina anställda till skattefri motion

Uppmuntra dina anställda till skattefri motion

Vid den här tiden på året kan nyårslöftena ha havererat för länge sedan. Men du som arbetsgivare har möjlighet att uppmuntra dina anställda att ta nya tag om sina nyårslöften om ett mer hälsosamt liv med mer träning på schemat. Som arbetsgivare kan du erbjuda dina anställda skattefri motion och annan friskvård.

1000

Relaterat innehåll

Förutsättningar för skattefria aktiviteter
En förutsättning för skattefrihet är att den fria motionen riktar sig till alla anställda oavsett anställningsform, därmed innefattas även t.ex. visstidsanställda och vikarier. Friskvårdsaktiviteterna måste dessutom vara av enklare slag och av mindre värde.

  • Aktivitet av enklare slag
    Med motion av enklare slag avses t.ex. gymnastik, volleyboll, boxning och fotboll. Motion inom exklusiva sporter och sporter som kräver dyrare redskap (t.ex. segling, golf, slalom och träning med personlig tränare) anses inte vara av enklare slag och därmed inte skattefria friskvårdsförmåner. Motion som har karaktär av hobbyverksamhet eller naturupplevelse, t.ex. bergsklättring och kajakpaddling, är inte heller skattefria friskvårdsförmåner.
  • Aktivitet av mindre värde
    Det finns ingen fastställd beloppsgräns för hur mycket en skattefri friskvårdsförmån får kosta. Ett vanligt årskort till en gymanläggning, till marknadspris på orten, anses vara godkänt från Skatteverket. Således kan gränsen för vad som är en skattefri friskvårdsförmån variera mellan orter. Vidare är subventionen av exklusiv idrott skattepliktig trots att kostnaden för idrotten i sig kan uppgå till ett mindre värde.

Får ej bytas mot kontant ersättning

För att vara en skattefri friskvårdsförmån får denna inte kunna bytas mot kontant ersättning. En friskvårdsförmån kan därmed inte kombineras med bruttolöneavdrag.

Förmånsbeskattning av startavgifter och medlemsavgifter

Kontanta utlägg i form av medlemsavgifter i föreningar och personliga startavgifter i tävlingar är skattepliktiga för den anställde om arbetsgivaren betalar dessa. Detta gäller även om medlemsavgiften är nödvändig för att de anställda ska kunna utöva skattefri motion på t.ex. en gymanläggning.

Om arbetsgivaren däremot betalar en anmälningsavgift till en lagtävling uppkommer ingen förmånsbeskattning för de anställda som deltar.

Gäller ej för enskilda näringsidkare

Reglerna om avdrag för motion och friskvård gäller endast anställd personal. Avdrag för friskvård får därmed inte göras för enskild näringsidkare.

På KPMG hjälper vi dig gärna att göra rätt. Kontakta ditt närmaste KPMG-kontor för mer information.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka