Undvik oväntade pensionskostnader i framtiden | KPMG | SE

Undvik oväntade pensionskostnader i framtiden

Undvik oväntade pensionskostnader i framtiden

Under mars månad dimper det orangea kuvertet ner i brevlådan och pensionsfrågan blir då högaktuell. KPMG:s pensionsspecialister har tagit fram en tjänst, Health Check Pensioner, som hjälper ditt företag att få kontroll över era pensionsåtaganden.

1000

Relaterat innehåll

Alla företag som har, tidigare haft eller kommer att ha anställda ställs förr eller senare inför det faktum att de behöver känna till vilka pensionsåtaganden och avtal de ingått med arbetstagaren.

– De flesta börjar inte gå igenom sina gamla pensionsavtal förrän det blir aktuellt med pension och kontaktar då företag där de tidigare varit anställda. Då är det viktigt att man som företagare vet vad man har lovat. Sitter man med otydliga avtal eller har gjort felaktiga pensionsinbetalningar kan det bli mycket kostsamt att korrigera dem, säger en av KPMG:s pensionsspecialister Mattias Brus, som arbetar med att analysera pensionsrisker i samband med företagsförvärv. 

För att hjälpa våra kunder att få kontroll över sina pensionsåtaganden har KPMG:s pensionsspecialister tagit fram en tjänst – Health Check Pensioner – som används för en övergripande riskanalys av företagets pensionsåtaganden och tar hänsyn till legala aspekter, personaladministrativa processer, frågeställningar kring redovisning samt skatterelaterade risker.

– Det här är en proaktiv tjänst, där vi gör våra kunder uppmärksamma på svagheter som kanske inte utgör en risk idag, men som kan bli det på sikt. Det kan också dyka upp skulder, som man inte känner till och ju tidigare dessa hittas desto bättre, fortsätter Mattias Brus.

Pensionsförsäkringar på Skatteverkets agenda
På senare tid har vi också sett att Skatteverket i allt större utsträckning börjat intressera sig för dessa frågor.

– De kontrollerar bland annat att företagen håller sig inom avdragsramarna för pensionsförsäkrings-premier och redovisar rätt underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader i inkomstdeklarationen. Det positiva med att låta göra en Health Check är att vi kan hjälpa företagen att själva rätta till eventuella misstag och förekomma Skatteverket, berättar Annette Engström, skattespecialist på pensionsfrågor.

KPMG:s  pensionsspecialister består idag av personer från våra tjänsteområden Skatt, Revision och Rådgivning. Gruppen kan med sina olika specialiteter erbjuda en bred kompetens över hela pensionsområdet – alltifrån riskbedömningar inför ett bolagsköp, redovisningsmässiga överväganden till rent skattemässiga risker avseende pensioner.

Vill du veta mer om tjänsten Health Check Pensioner? Tveka inte att kontakta någon av KPMG:s pensionsspecialister. Läs mer.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka