Hållbarhetsfrågan allt viktigare vid etablering i... | KPMG | SE
close
Share with your friends

Hållbarhetsfrågan allt viktigare vid etablering i Afrika

Hållbarhetsfrågan allt viktigare vid etablering i...

För att få tillträde till de afrikanska marknaderna ställs numera högre krav på att företagen gör rätt för sig på plats. Det handlar om både sociala frågor och miljöfrågor, som under en längre tid tagit allt större utrymme inom politik och näringsliv.

1000

Relaterat innehåll

– Vi vill bidra till en hållbar värld genom att hjälpa företagen att räkna på sin verkliga påverkan, säger Helena Mueller, hållbarhetsexpert på KPMG, som deltog på Dagens Industris Afrikakonferens i förra veckan.

 

Afrika är en stor och mångsidig världsdel med rika möjligheter. FN räknar med att kontinentens befolkning på drygt en miljard kommer att fördubblas till år 2050 och sju afrikanska länder är redan med i världstoppen när det gäller tillväxt.


– Utmaningen är att skapa inkluderande tillväxt. 6 av 10 av de mest ojämlika ekonomierna finns i Afrika. Företag behöver därför vara med och driva inkluderande tillväxt via sin kärnaffär, men också via aktivt samhällsengagemang, menar Helena Mueller.


Den växande inhemska efterfrågan kommer från en allt större medelklass. Export av mineraler och olja, men även kommunikation och banker är viktiga motorer i tillväxten. För att få tillträde till de afrikanska marknaderna ställs numera högre krav ur ett hållbarhetsperspektiv.


– Samhällets kostnader för exempelvis miljöpåverkan, läggs i allt högre utsträckning över på bolagen. Vi kallar det internalisering. Koldioxidutsläpp har redan fått ett pris, mänskliga rättigheter har fått ett ramverk men ännu inte något pris, säger Daniel Dellham, chef för Sustainable Consulting på KPMG.


Guldgruva räknar på sitt verkliga värde

Han ser hur såväl konsumenter som anställda driver på den här utvecklingen genom att agera. I KPMG:s rapport True Value, som presenterades i höstas, beskrivs hur ekonomin för en guldgruva i Sydafrika skulle påverkas om alla verkliga kostnader inkluderades.


På minussidan hamnar då underbetalda arbetare, arbetsplatsolyckor, dödsfall och utsläpp. Den största negativa posten blir koldioxidutsläpp, energiförbrukning, avfall, förbrukning av vatten, råvaror och påverkan på ekosystemet. Till plussidan räknas bland annat företagets betalning av skatt till staten, löner till de anställda och investeringar i förnyelsebar energi och återvinning.


– Vi kan inte beräkna sådana här värden helt exakt, men vi kan utgå från befintliga index som Transparency International Index och värderingar av sociala faktorer som utbildning och hälsa samt infrastruktur i form av vägar, järnvägar och hamnar, säger Helena Mueller.


40 procent av vinsten försvinner

Vid en sådan här sammanställning av de verkliga kostnaderna krymper vinsterna väsentligt, enligt True Value-rapporten. I fallet med gruvan minskade EBITDA-marginalen från 28,6 procent till 0,7 procent. I genomsnitt försvinner 40 procent av vinsten för de granskade bolagen.
 
– Genom att identifiera och kvantifiera både det ekonomiska, sociala och miljömässiga värdet av en investering går det att förbättra både företagets resultat och värdet för samhället – och förutse framtida kostnader och ta med dem i kalkylen, säger Helena Mueller.


KPMG har egna kontor i 33 afrikanska länder och finns därutöver representerade i 54 afrikanska länder. Hållbarhet och korruption var två teman som KPMG talade under på DI:s Afrikakonferens i förra veckan. Läs också ”Korruptionen lever farligt”

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka