Bättre beslut med snabba bokslut | KPMG | SE

Bättre beslut med snabba bokslut

Bättre beslut med snabba bokslut

Digitalisering öppnar nya möjligheter för mindre och medelstora företag att få en snabb och effektiv redovisning. Med en djupare och mer aktuell kunskap om bolagets ekonomi kan man sedan fatta bättre beslut och agera direkt på utvecklingen. Detta kan i sin tur leda till ökad konkurrenskraft, fördelar i ägarens privatekonomiska planering, samt bättre förhandlingspositioner.

1000

Relaterat innehåll

I förra numret av Perspektiv lyfte vi fram att det idag finns kostnadseffektiva lösningar även för mindre och medelstora företag som vill satsa på en snabb och effektiv redovisning. (Läs artikeln här>>) Hampus Darrell, redovisningsspecialist på KPMG i Malmö, förklarar att den stora fördelen med snabba bokslut är att du som företagsledare får bättre beslutsunderlag och själv kan bli mer snabbfotad.

– Med djupare kunskap om den aktuella ekonomin i bolaget kan man fatta beslut anpassade efter verkligheten. Det går att se direkt hur månadens aktiviteter har påverkat resultatet. Därigenom blir man bättre prognosmakare för de kommande månaderna, både resultat- och likviditetsmässigt, säger han. 

Företag får också en bättre kredithantering genom att kontinuerligt uppdateras om vilka kunder som har betalat eller inte. Även på leverantörssidan går det att följa upp betalningarna.

Agera direkt på trender

Hampus understryker fördelarna med att kunna följa trenden för olika kunders lönsamhet.

– Ofta lever företaget sitt liv och redovisningen är någonting vid sidan om. Men med snabbare bokslut går det att se vilka kunder som är lönsamma och direkt analysera vad man gör rätt i förhållande till dem. Utifrån detta kan man sedan vidta lämpliga åtgärder för att få upp lönsamheten för andra kunder. Man får in ett slags business controlling-funktion även i det mindre bolaget, förklarar han.

Vi har i en tidigare artikel (som du kan läsa här >>) berört fördelarna med att dela upp sin verksamhet i olika resultatenheter. Månatliga bokslut gör att du snabbt kan agera efter vad som händer i de olika delarna. Du kan dra nytta av aktuell information när affärsmässiga beslut ska fattas.

– Har man till exempel planerat att investera inom ett område som börjar visa en negativ trend, så får man reda på trenden i tid och hinner korrigera sina planer. På så vis kan investeringarna bli lönsammare. Men detta förutsätter ordentlig uppföljning med segmentering på produkt, kund, affärsområde och dylikt, förklarar Hampus.

Han rekommenderar också att man sätter upp ett mindre antal, kanske tre till fem, tydliga nyckeltal för verksamheten. Det förenklar en kontinuerlig analys av den ekonomiska utvecklingen.

Kunskap skapar förtroende

Det här handlar även om konkurrenskraft. Med dagens snabba informationsflöde riskerar den som inte klarar av att fatta beslut tillräckligt fort att hamna på efterkälken. Dessutom ger snabbare bokslut bättre förutsättningar att bygga förtroende.

– Visar du att du har uppdaterad, månatlig kunskap om ditt företag när du pratar med kreditgivare, banker, kunder och leverantörer så skapar det förtroende. Ofta får du då en bättre förhandlingsposition.

För ägaren är månatliga bokslut dessutom en fördel rent privatekonomiskt. Mot slutet av räkenskapsåret går det tidigare att planera för hur hög den kommande utdelningen ska vara och justera sin lön efter detta.

Sammanfattning

För att sammanfatta så ger snabba bokslut:

  • Internt en bättre styrfunktion som gör det möjligt att snabbare förändra verksamheten i lönsam riktning.
  • Externt ett större förtroende hos kreditgivare och andra partner eftersom man kan visa att man förstår verksamheten ur ett finansiellt perspektiv.
  • Privatekonomiskt en bättre planering eftersom man tidigare får vetskap om vilka belöningar man kan få som ägare.

På KPMG kan vi hjälpa ditt företag i arbetet med att förändra er process. Vi hjälper er att implementera både de tekniska förutsättningarna och styrrapporten. Dessutom kan vi stödja er som bollplank när det gäller att förstå och uttolka rapporten. Vi håller även återkommande seminarier på detta tema. Vill du veta mer? Kontakta ditt närmaste KPMG-kontor.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka