3:12-utredningen ger anledning att se över olika ... | KPMG | SE

3:12-utredningen ger anledning att se över olika handlingsalternativ

3:12-utredningen ger anledning att se över olika ...

Regeringen har beslutat om en större översyn av 3:12-reglerna. Skäl kan finnas att redan nu se över möjliga handlingsalternativ. Särskilt för företagare med avsikt att genomföra större förändringar inom de närmsta åren.

1000

Relaterat innehåll

Regeringen skriver att utformningen av 3:12-reglerna har betydelse för incitamenten att starta, driva, utveckla och äga företag. Efter det att reglerna infördes på nittiotalet har de ändrats i flera avseenden, senast från ingången av 2014.

 

Nu anser regeringen att det finns anledning att göra en bred översyn av reglerna dock med ett syfte att begränsa möjligheterna till omvandling av tjänsteinkomster till kapitalinkomster.   

 

Utredningens uppdrag
Enligt tilläggsdirektivet ska utredningen:

  • Analysera om förenklingsregeln, reglerna om lönebaserat utrymme (inkluderat kapitalandelskravet) och sparat utdelningsutrymme samt takreglerna för beskattning av utdelning och kapitalvinst i inkomstslaget tjänst bör förändras.
  • Analysera om skattesatsen på utdelning och kapitalvinst inom gränsbeloppet samt över takbeloppen bör förändras och 
  • Lämna förslag till förändringar av 3:12-reglerna som utredningen finner lämpliga.  

Utredningen ska redovisa uppdraget senast den 1 september 2016.
 
Vår kommentar
En eventuell kommande förändring av regelverket ger naturligtvis upphov till många frågor om – och i så fall hur – företagare bör agera redan nu för att hantera en eventuell försämrad framtida beskattningssituation.

 

Eftersom det nu är oklart vilka förändringar utredningen kommer att föreslå är det ännu för tidigt att fatta några beslut, men det är viktigt att redan nu analysera och noga fundera över möjliga framtida handlingsalternativ beroende av situationen hos varje företagare.

 

Detta gäller särskilt i de fall där en företagare har för avsikt att inom de närmsta åren genomföra större förändringar, t ex en försäljning av företaget, ett generationsskifte eller en större privat realisering av medel vid t ex utdelning.

 

Att utredningen särskilt ska analysera reglerna kring sparat utdelningsutrymme, ger alla som inte har haft möjlighet att utnyttja dessa sedan tidigare skäl att nu se över de handlingsalternativ som finns för att ändå utnyttja dessa i närtid. Det kan innebära att företaget kan behöva frigöra eget kapital för en utdelning, eller att en företagare bör räkna på möjligheten att finansiera en skattekostnad ur egen plånbok till dess att likviditet kan frigöras ur företaget.
 
Se över din situation
För att kunna tillvarata möjligheter på bästa sätt, är det viktigt att redan nu fundera över möjliga framtida scenarier utifrån just din och ditt företags situation.


Vi på KPMG kan bistå med bland annat en översyn av din situation vad gäller 3:12 reglerna. Vi har stor erfarenhet av generationsskiften, företagsförsäljningar och utdelningsfrågor och kan hjälpa dig att identifiera möjliga handlingsalternativ. Att tidigt bolla idéer och alternativ har stor betydelse i att skapa goda förutsättningar för dig och ditt företag.

 

Kontakta gärna ditt närmaste KPMG-kontor för mer information.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka