Regeringen aviserar slopande av momsgrupper och f... | KPMG | SE

Regeringen aviserar slopande av momsgrupper och förändrade socialavgifter på unga

Regeringen aviserar slopande av momsgrupper och f...

Statsrådsberedningen har publicerat en förteckning över propositioner som avses lämnas under återstoden av riksmötet 2014/15. Av förteckningen framgår att 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 ska lämnas (senast) den 15 april.  

1000

Kontakt

Partner

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Av förteckningen framgår även att regeringens avsikt är att avlämna proposition gällande förändrad nedsättning av socialavgifter på unga till riksdagen senast den 27 januari och proposition avseende slopande av reglerna om gruppregistrering i mervärdesskattelagen senast den 27 april, och att riksdagsbehandling ska ske före sommaren. Nu återstår bl a att se från vilket datum föreslagna förändringar ska träda i kraft och hur förslagen sedermera hanteras i riksdagen. Vi bevakar utvecklingen vidare.  

Kommentar 2015-04-15:

Regeringen har i vårändringsbudgeten aviserat att den vill bibehålla möjligheten till gruppregistering. Läs mer i TaxNews nr 17, 2015.  


Se TaxNews nr 15, 2015 för det senaste gällande arbetsgivaravgifterna på unga. 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka