KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2015 | KPMG | SE
close
Share with your friends

KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2015

KPMG’s Global Automotive Executive Survey 2015

Majoriteten av de 200 chefer i bilbranschen som deltagit i KPMG Global Automotive Executive Survey uttrycker en press från två håll: å ena sidan allt strängare regelverk och å andra sidan blir konsumenterna allt mer teknikkunniga.

1000

Relaterat innehåll

De traditionella aktörerna har de nya konkurrenterna i bakhasorna, och man tror nu att det är lika sannolikt att varumärken i IT- och kommunikationsbranschen kommer att ha en betydelse i fordonsbranschen. Men de etablerade stora fordonstillverkarna på premium- och massmarknaderna kommer att fortsätta vara ledande de närmaste tio åren.

 

Dock tror över hälften av cheferna i bilindustrin att det inte är så troligt att en större förändring i befintliga affärsmodeller kommer att ske under de kommande fem åren. Bara en av tio förväntar sig en stor förändring. Den här försiktiga synen omfattar även förväntningar på marknadsledare, där nästan tre av fyra deltagare i undersökningen tror att de stora fordonstillverkarna kommer att fortsätta stå för kundrelationerna fram till 2020.

 

För mer information, hela undersökningsrapporten och ett interaktivt verktyg för regionala jämförelser, besök www.kpmg.com/GAES2015.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka