KPMG Economic Forum: Geopolitisk osäkerhet och mi... | KPMG | SE
close
Share with your friends

KPMG Economic Forum: Geopolitisk osäkerhet och mindre familjer präglar framtiden

KPMG Economic Forum: Geopolitisk osäkerhet och mi...

Hur står det egentligen till med världshälsan och vilka är de största globala utmaningarna för företagsledare idag? På KPMG Economic Forum 2015 diskuterades näringslivets villkor i en omvärld med ökade risker.

1000

Kontakt

Ansvarig för arbetsgivarvarumärke och social hållbarhet

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Drygt 260 av KPMG:s kunder och viktiga kontakter i näringslivet deltog i årets KPMG Economic Forum på Moderna museet i Stockholm. De två huvudtalarna Hans Rosling, professor i internationell hälsa och Ian Bremmer, amerikansk statsvetare, som båda medverkade under World Economic Forum i Davos nyligen - gav sin syn på omvärlden ur två olika perspektiv. Dagens moderator Nisha Pillai guidade publiken genom seminariet på ett mycket underhållande och proffsigt sätt.

 

Mindre familjer nyckeln till ökat välstånd
Hans Rosling utmanade inledningsvis åhörarna genom att kasta omkull ett antal myter om hur det står till med världshälsan. Ett exempel är att antalet barn som föds i världen har minskat – något han hävdar är okänt för många. Att färre barn föds i de fattigaste länderna är också den viktigaste faktorn när det gäller att öka välståndet och stabiliteten världen över, menar Hans Rosling.

 

– Familjen är nyckeln till en mer stabil marknad. Besluten måste fattas i sängkammaren – inte i styrelserummen. När de unga beslutar sig för att skaffa färre barn och att kämpa för att ge sig själva och sina barn ett bättre liv – då förändras världen. En ökad global jämställdhet där flickor får gå i skolan och kvinnor arbetar utanför hemmet är därför den viktigaste satsningen i vår tid, sa Hans Rosling.


 

När det gäller ebola var Rosling tydlig: epidemier är hot mot världsekonomin och måste bekämpas innan de bryter ut. Han är starkt kritisk till att ansvaret hamnat på frivilligorganisationer snarare än världshälsoorganisationerna, men är ändå positiv till möjligheten att utplåna smittan inom en snar framtid.

 

– Jag är mer orolig för finansmarknadens utmaningar än för spridningen av ebola, avslutade Hans Rosling med road blick ut mot publiken. 

 

Kinas utveckling viktigaste frågan
Ian Bremmer presenterade en något dystrare världsbild där han framhöll en osäker politisk situation i Europa präglad av ett utbrett missnöje över de olika samhällsgrupperna samt den allt kyligare relationen mellan USA och Ryssland som ett växande problem.

 

– Om utsikterna för en ökad världshälsa förbättrats avsevärt så ser den geopolitiska situationen betydligt mer oroväckande ut, menar Ian Bremmer.

Den allra viktigaste frågan för världsekonomin under den närmsta framtiden avgörs dock i Kina. Den reform som pågått under de senaste decennierna - att ta Kina från en statskontrollerad ekonomi till en liberal konsumentdriven sådan – har inneburit en extrem tillväxt som nu börjat avta. Hur kommer Kina - världens största ekonomi om tio år – hantera sina utmaningar den närmaste tiden?

 

– Vi står inför en unik situation där världens största ekonomi också kommer att vara den mest osäkra ekonomin historiskt. Det är vår kanske största utmaning framöver, avslutade Ian Bremmer.

 

I den efterföljande paneldiskussionen diskuterades vilka konkreta utmaningar globala företag står inför och hur man hanterar ökade risker i de närområden de verkar i.  Paneldeltagarna Kersti Strandqvist, SVP Sustainability, SCA, Niklas Gustavsson, EVP Sustainability and Public Affairs, Volvo Group och Peter Wallin, CFO, Skanska enades om att lokal förankring genom samarbetspartners som känner regionerna väl är avgörande för ett ansvarsfullt och hållbart företagande i en skakig omvärld.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka