Nyheter inför bokslutet 2014 | KPMG | SE
close
Share with your friends

Nyheter inför bokslutet 2014

Nyheter inför bokslutet 2014

I ”Nyheter inför bokslutet” får du matnyttig information om hur K2 och K3 påverkar din redovisning. Vi beskriver regelverken översiktligt samt redogör för skillnaderna jämfört med nuvarande regelverk.

1000

Relaterat innehåll

Under året har IFRS 10 Koncernredovisning, IFRS 11 Samarbetsarrangemang och  IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag börjat tillämpas. Detta är standarder som för vissa koncerner inte inneburit några förändringar, men för vissa har de inneburit att bolag som tidigare inte konsolideras nu tas in i koncernredovisningen. IFRS 11 har inneburit att valfriheten mellan kapitalandelsmetoden och klyvningsmetoden inte längre föreligger och det har för vissa koncerner påverkat redovisningsmetod. Att IFRS 12 kommer att ge upphov till ett antal nya upplysningskrav kan du läsa mer om i ”Nyheter inför bokslutet”.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka