Minneslista inför årsskiftet 2014-2015 | KPMG | SE
close
Share with your friends

Minneslista inför årsskiftet 2014-2015

Minneslista inför årsskiftet 2014-2015

Här presenteras viktiga datum att komma ihåg inför årsskiftet 2014-2015.

1000

Relaterat innehåll

December  
Se över skatteplanering inför årsskiftet, t ex löneuttag, pensionssparande, tjänstepension, kapitalvinster/förluster, nybilda bolag/lagerbolag, m.m.

 

Senast 15 december
I och med de nya deklarationstidpunkterna skall räkenskapsår 31/5 samt 30/6 lämna deklaration senast detta datum. Lämnas deklaration elektroniskt förlängs inlämningstidpunkten med en månad till 15 jan 2015.

 

Senast 31 december 
Se över ägarnas löneuttag 2014. Extra viktigt att räkna på både förenklingsregeln samt huvudregeln, i och med nya 3:12 reglerna som träde i kraft 1 jan 2014.

 

31 december  
Sista dag att genomföra årsstämma för aktiebolag med årsbokslut 30 juni (årsredovisningshandlingar skall vara Bolagsverket tillhanda senast 31 januari 2015).

 

ca 31 december 
Inventering av lager för bolag med bokslut 31 december, om inte förutsättningar finns att inventera vid andra datum.

 

19 januari  
Skattedeklaration avseende löner december samt moms november (26 januari avseende moms december för bolag med momspliktig omsättning över 40 MSEK).

 

20 eller 26 januari  
Periodisk sammanställning för december och kvartal fyra. Datum beroende på om redovisning sker per papper (20 januari) eller elektroniskt (26 januari).

 

31 januari  
Löneuppgifter till FORA. Kan rapporteras tidigast 7 januari och senast 31 januari 2015 för löneåret 2014.

 

31 januari  
Kontrolluppgifter för t ex löner, utdelning, ränta (inkomståret 2014) till Skatteverket.

 

12 februari 
Eventuell extra skatteinbetalning för att undvika kostnadsränta vid beräknat underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor (gäller fysiska personer, enskilda näringsidkare och juridiska personer med bokslutsdatum 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 2014). Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 februari.

 

12 februari 
Skattedeklaration avseende löner januari samt moms december alternativt kvartalsmoms oktober-december (26 februari avseende moms januari för bolag med momspliktig omsättning över 40 MSEK).

 

20 eller 25 februari  
Periodisk sammanställning för januari. Datum beroende på om redovisningen sker per papper (20 februari) eller elektroniskt (25 februari).

 

2 mars
Sista dagen att lämna inkomstdeklaration på papper för juridiska personer med något av följande beskattningsår:
- 1 augusti 2013 -31 juli 2014
- 1 september 2013 – 31 augusti 2014

Lämnas deklaration elektroniskt förlängs inlämningstidpunkten med ca en månad till 1 april.

 

12 mars
Sista dag att betala underskott av slutlig skatt för slutskattebesked erhållet i december 2014.

 

13 april
Eventuella skattepengar betalas ut enligt slutskattebesked via ett utbetalningskort den 13-17 april till företag som har bokslutsdatum 31/1, 28/2, 31/3 eller 30/4 år 2014. Har företaget anmält konto betalas skattepengarna ut 8-10 april.

 

15 april
Senast detta datum skall inkomstdeklarationer för fysiska personer vara utskickade från Skatteverket.

 

4 maj 
Inkomstdeklaration skall lämnas (fysiska personer).

 

15 juni 
Eventuella skattepengar betalas ut enligt slutskattebesked via ett utbetalningskort den 15-18 juni till företag som har bokslutsdatum 31/5 samt 30/6 år 2014. Har företaget anmält konto betalas skattepengarna ut 8-12 juni.

 

1 juli
Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer med beskattningsår 30/9, 31/10, 30/11 samt 31/12 – 2014. Lämnas deklaration elektroniskt förlängs inlämningstidpunkten med ca en månad till 3 aug 2014.

 

Not: Det kan förekomma ytterligare viktiga datum utöver ovanstående, t ex redovisningstidpunkter för helårsmoms i februari och moms i mars, april m.m.

 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka