Effektivare redovisning med digitala lösningar | KPMG | SE
close
Share with your friends

Effektivare redovisning med digitala lösningar

Effektivare redovisning med digitala lösningar

För att kunna använda informationen i redovisningen på ett effektivt sätt, behöver den vara aktuell. Genom att ta steget till digitalisering kan bokslutet bli klart fortare och du som företagare kan snabbt få rapporter med aktuell information.

1000

Relaterat innehåll

I en nyligen publicerad rapport* visar KPMG att bolags företagsledningar idag har betydligt snabbare tillgång till bokslutsrapporter än tidigare. Undersökningen baseras på svar från 192 företag med en omsättning från 0 till över 5 Mdr SEK, där 40 % av respondenterna säger att de efter 3-5 arbetsdagar efter ett kvartalsslut har en bokslutsrapport. Motsvarande siffra var 15 % för fyra år sedan.

 

Det finns många fördelar med att kunna stänga redovisningen snabbt och därmed få ett aktuellt bokslut. I föregående nummer av Perspektiv lyfte vi fram några exempel på hur ni som företag kan använda redovisningen som grund i bolagets löpande beslutprocesser. Men för att kunna använda informationen i redovisningen på ett så effektivt sätt som möjligt behöver den vara aktuell.

 

– Att få fram snabba bokslutsrapporter var tidigare förunnat bara större bolag med egna ekonomiavdelningar eller dyra ekonomisystem. Den totala kostnaden för systemen ställde ofta krav på att det var stora transaktionsvolymer för att det överhuvudtaget skulle vara motiverat att implementera dem. Men idag finns flera väldigt intressanta lösningar för de bolag som vill satsa på att få en snabb och effektiv redovisning, berättar Hampus Darell, redovisningsspecialist på KPMG i Malmö.

 

Snabba bokslut möjligt även för mindre företag
De senaste åren har det skett en stor förändring vad gäller ekonomisystem för mindre och medelstora bolag. Uppstartskostnaden har sjunkit till en bråkdel av vad den tidigare var och transaktionskostnaden för att hantera all informationen elektroniskt är betydligt lägre nu än för ett par år sedan.

 

Om bolaget inför automatiserade avstämningar och anlitar en redovisningsbyrå som använder tekniken rätt, kan även mindre och medelstora bolag få ett snabbt bokslut och aktuell information i sina rapporter.

 

– Genom att ta steget till digitalisering, både vad gäller kundfakturor och leverantörsfakturor kan redovisningen i princip vara uppdaterad vid månadsskiftet, säger Hampus.

 

I nästa nummer av Perspektiv kommer vi att gå in djupare på varför det är en fördel med snabba bokslut även för mindre och medelstora företag.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka