Avlasta ekonomifunktionen med outsourcing | KPMG | SE
close
Share with your friends

Avlasta ekonomifunktionen med outsourcing

Avlasta ekonomifunktionen med outsourcing

Sällan är företags verksamhet, omvärld och förutsättningar statiska och i en föränderlig värld finns mycket att hålla koll på. Ett sätt att få avlastning och samtidigt få tillgång till specialistkompetens inom området är att outsourca ekonomifunktionen helt eller delvis.

1000

Relaterat innehåll

Beroende på var företaget befinner sig i sin livscykel, finns det potential att frigöra administrativa resurser i syfte att fokusera på företagsindividuella mål, som till exempel affärsutveckling och tillväxt.

 

Flexibel administration genom outsourcing
Att outsourca ekonomin innebär att företaget köper in hela eller delar av ekonomifunktionen och på så sätt får en mer flexibel administration.

 

- ”Alla företag förändras. De växer, krymper och genomgår andra förändringar. Genom att outsourca ekonomifunktionen kan svängningar i personalbehovet hanteras”, säger Desirée Nyhlén Wittberg på KPMG.

 

Desirée har lång erfarenhet av olika typer av uppdrag.

 

- Vi har större företag som har outsourcat hela sin ekonomiavdelning till oss. Fakturering, månadsrapportering, löner, deklarationshantering – rubbet. Men vi har också mer tillfälliga uppdrag för att avlasta vid arbetstoppar eller vid temporära behov som till exempel vid barnledigheter, berättar Desirée.

 

Tillgång till kunskap och expertis
En outsourcinglösning utgår från ett företags individuella behov och kan även komplettera befintliga ekonomiavdelningar inom områden där det beroende av storlek på företaget inte alltid är kostnadseffektivt att upprätthålla kompetens på egen hand. Till exempel vid boksluts- och årsredovisningsarbete, inkomstdeklarationer samt resultat- och lönsamhetsrapportering.

 

Som småföretagare kan det vara en utmaning att både ha fokus på att utveckla kärnverksamheten och samtidigt klara av att utveckla de administrativa rutinerna och verksamheten i övrigt. Det är inte lätt att vara en duktig produktutvecklare och samtidigt vara expert inom redovisning och skattefrågor.

 

För större företag finns risken att ekonomiavdelningen är ryckigt belagd och inte har möjlighet att vara helt uppdaterad på regler och förändringar i omvärlden.

 

- Regelverk förändras kontinuerligt, säger Desirée. Som redovisningskonsulter ingår det i vårt jobb att hålla reda på lagändringar som kan påverka redovisningen. Vi kan hjälpa till att anpassa verksamheten och rutiner efter nya regler i god tid innan de träder i kraft.

 

Utvecklingsmöjligheter för företaget
Att ta hjälp av redovisningskonsulter innebär också andra fördelar, menar Desirée. Till exempel att den ekonomiska informationen håller hög kvalitet och att stöd i att tolkningen av redovisningen finns nära till hands. 

 

- En god ekonomisk rapportering och uppföljning ger företaget och dess ledning full koll, säger Desirée. När vi tar hand om er ekonomifunktion får du dessutom tillgång till expertis som kan tolka siffrorna och ge förslag på hur verksamheten skulle kunna vidareutvecklas på ett ekonomiskt sunt sätt. Många gånger kan även rutinerna för själva ekonomihanteringen utvecklas. Vi kan göra en utvärdering av de befintliga processerna, se vilka som fungerar väl och vilka som behöver förbättras, och lämna förändringsförslag utifrån det.

 

Om du tycker att det låter intressant med outsourcing och vill veta mer om hur ditt företag kan få stöd och avlastning i er ekonomihantering, är du välkommen att kontakta ditt närmaste KPMG-kontor.

 

- Vi skräddarsyr en lösning för er, efter era behov och utmaningar, avslutar Desirée. Många företag har mycket att vinna på outsourcing.


Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka