Nya regler om bokföring | KPMG | SE
close
Share with your friends

Nya regler om bokföring

Nya regler om bokföring

Bokföringsnämnden (BFN) har gett ut ett nytt regelverk om bokföring (BFNAR 2013:2). Regelverket handlar om bokföringslagens regler kring löpande bokföring, verifikationer, räkenskapsinformation, arkivering och systemdokumentation. Precis som med BFN:s K-regelverk är tanken att alla regler om bokföring ska samlas i ett och samma regelverk.

1000

Relaterat innehåll

Nya regler med anledning av ändringar i bokföringslagen
Förutom att samla den tidigare gällande normgivningen i ett och samma regelverk har reglerna kompletterats med anledning av de ändringar i bokföringslagen som trädde i kraft 2011. BFN talar bland annat om hur länge företag med låg nettoomsättning får vänta med att bokföra. Man klargör också vad som gäller när räkenskapsmaterial förs över från en form till en annan, till exempel från pappersform till elektronisk form.

 

Förenklingar och anpassningar till ny teknik och handelsmönster
Regelverket innehåller också en del förenklingar och anpassningar till ny teknik och handelsmönster. Som exempel kan nämnas att följesedlar alltid ska sparas vid self-billing. Vidare är det tillåtet att verifikationsnummerserier löper över flera år, förutsatt att det går att kontrollera i bokföringssystemet att serien är obruten. I det fall räkenskapsinformation hämtas från någon annans webbplats anger regelverket att informationen ska sparas i den form den är avsedd att presenteras i. Även när företaget får samma räkenskapsinformation i både elektronisk form och i pappersform i nära anslutning till varandra (inom någon eller några dagar) får räkenskapsinformationen sparas i den form den är avsedd att presenteras i.


När börjar reglerna gälla?
Regelverket om bokföring börjar gälla 2014. På ett område börjar dock reglerna gälla ett år senare. BFN har förtydligat att det bara är vid manuell bokföring som så kallade strykningar av bokföringsposter får göras. I en datorbaserad bokföring ska rättelser alltid göras genom särskilda rättelseposter. För att de bokföringsprogram som idag tillåter strykningar ska hinna programmeras om börjar denna punkt gälla först 2015.

 

Hela regelverket om bokföring finns att läsa på bfn.se:
http://www.bfn.se/REDOVISNING/VAG/VL13-1-bokforing.pdf

Maria Albanese

maria.albanese@kpmg.se
Tel: 08-723 95 85

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka