Nya regler om bokföring | KPMG | SE
close
Share with your friends

Nya regler om bokföring

Nya regler om bokföring

Bokföringsnämnden (BFN) har gett ut ett nytt regelverk om bokföring som börjar gälla 2014. Förutom att samla den tidigare gällande normgivningen i ett och samma regelverk har nya regler skrivits i de fall där bokföringslagen ändrats.

1000

Relaterat innehåll

Bokföringsnämnden (BFN) har gett ut ett nytt regelverk om bokföring (BFNAR 2013:2). Regelverket handlar om bokföringslagens regler kring:

  • löpande bokföring
  • verifikationer
  • räkenskapsinformation
  • arkivering
  • systemdokumentation


Precis som med BFN:s K-regelverk är tanken med regelverket om bokföring att alla regler om bokföring ska samlas i ett och samma regelverk.


Nya regler med anledning av ändringar i bokföringslagen
Förutom att samla den tidigare gällande normgivningen i ett och samma regelverk har nya regler skrivits i de fall där bokföringslagen ändrats. BFN har t.ex. i normgivningen talat om hur länge företag med låg nettoomsättning får vänta med att bokföra. BFN har också klargjort vad som gäller när räkenskapsmaterial förs över från en form till en annan, t.ex. från pappersform till elektronisk form.


Förenklingar
Regelverket innehåller också en del förenklingar. Som exempel kan nämnas att företag som registrerar sin försäljning i ett certifierat kassaregister under vissa förutsättningar får vänta med att bokföra försäljningen under en viss tid. Det innebär i praktiken att företag med sådana kassaregister inte längre behöver bokföra dagens försäljning i en kassajournal.


En annan förenkling är att det bara är uppgifter om kunder som registrerats i företagets kassaregister som behöver sparas. Det innebär t.ex. att företagen inte behöver spara tidsbeställningslistor och liknande om inte dessa är en del av kassaregistret.


När börjar reglerna gälla?
Det nya regelverket om bokföring börjar gälla 2014.


På ett område börjar dock reglerna gälla ett år senare. BFN har förtydligat att det bara är vid manuell bokföring som s.k. strykningar av bokföringsposter får göras. I en datorbaserad bokföring ska rättelse alltid göras genom en särskild rättelsepost. För att de bokföringsprogram som idag tillåter strykningar ska hinna programmeras om börjar denna punkt gälla först 2015.


Hela regelverket om bokföring finns att läsa på BFN.se.

Bokföringsnämnden vägledning bokföring (PDF 987 KB)

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka