Ideell sektor får nyckelroll i framtiden | KPMG | SE
close
Share with your friends

Ideell sektor får nyckelroll i framtiden

Ideell sektor får nyckelroll i framtiden

Ideella organisationer kommer att spela en ny och allt viktigare roll i framtiden. Det visar en studie från World Economic Forum och KPMG. Gränserna mellan offentlig och privat sektor samt civilsamhället suddas alltmer ut och alla blir beroende av varandra för att nå önskad framgång.

1000

Kontakta oss

Branschansvarig Ideella sektorn

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Studien ”The Future Role of Civil Society” bygger på internationella intervjuer med 200 chefer och ledare från olika samhällssektorer. Rapporten beskriver ett antal framtidsscenarier, bland annat en framtid där investerare arbetar tillsammans med ideella organisationer för att lösa sociala utmaningar.

– Ideella organisationer har exempelvis lokal expertis och insikter som är viktiga att ta vara på för företag som vill etablera sig i andra världsdelar. Det finns flera exempel på företag som redan i dag samverkar med organisationer och myndigheter på plats i syfte att skapa ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle, säger Fredrik Sjölander branschansvarig för ideell sektor på KPMG Sverige.

Resultatet av rapporten visar att det civila samhället håller på att förändras genom allt större både organiserade och oorganiserade grupper som påverkar på olika sätt. Rollerna förändras också genom att de ideella organisationerna tar mer plats i dag inom en mängd olika områden, samtidigt som den privata sektorn tar ett allt större ansvar när det gäller de sociala utmaningarna.

– Företagsledare i vinstdrivande företag måste förstå hur föränderlig världen är i dag. De måste också förstå vikten av att vara synlig och samarbeta med ideella organisationer. Det finns ingen i framtiden som kommer att lyckas genom att isolera sig, säger Fredrik.

Ta del av rapporten (pdf): The Future of Civil Society

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka