2012-04-03 Ny mutlagstiftning 1 juli 2012 | KPMG | SE
close
Share with your friends

2012-04-03 Ny mutlagstiftning 1 juli 2012

2012-04-03 Ny mutlagstiftning 1 juli 2012

Korruption förorsakar en mängd negativa effekter både för företag och för samhälle. I de flesta ledningsgrupper står mutor och korruption idag högt upp på agendan. Det är en varumärkesfråga. För myndigheterna är den nu föreslagna mutlagstiftningen bara en åtgärd av flera för att få komma tillrätta med de problemen. 

1000

Kontakta oss

Relaterat innehåll

En ny moderniserad och sammanhållen mutlagstiftning föreslås träda ikraft den 1 juli 2012. Svenska företag bör säkerställa att verksamheten är anpassad till den nya lagstiftningen.

Som en konsekvens av den föreslagna lagstiftningen påbörjar nu många stora företag arbetet med en riskanalys utifrån hur verksamheten bedrivs. En företagsspecifik policy bör ingå i det arbetet liksom utbildning av medarbetarna. Men framförallt bör en kontroll- och uppföljningsmekanism tas fram som ett led i de systemförebyggande åtgärderna.

Den stora utmaningen ligger just i att införa kontroller för att säkerställa att policies verkligen efterlevs.

Exempel på risker kopplade till nyheter i den nya mutlagstiftningen:

  • Det kan visa sig vara en försäljningsorganisation som arbetar med agenter eller regelmässigt får vidlyftig representation, gåvor m.m. Nya mutlagstiftningen ställer nu också bland annat krav på att svenska näringsidkare ska ha kontroll över agenter.
  • Det kan vara avsaknad av kvalitativ kontroll av t ex. leverantörer. I nya mutlagstiftningen föreslås två nykriminaliseringar, nämligen s.k. handel med inflytande, och vårdslös finansiering av muta.

Har ditt företag anpassat sig till den kommande mutlagstiftningen? Hur kan osunda affärssamarbeten undvikas, förebyggas och upptäckas? Och hur ska de hanteras när de uppstått?

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka