Förenkla redovisningen genom att byta till K2 | KPMG | SE
close
Share with your friends

Förenkla redovisningen genom att byta till K2

Förenkla redovisningen genom att byta till K2

Redovisningsregelverket K2 innehåller en mängd förenklingar som kan innebära ett snabbare och enklare bokslut för mindre företag. Här beskrivs de viktigaste förenklingarna. Ta kontakt med din revisor för att få veta om K2 passar just ditt företag och hur ni gör för att byta regelverk!

1000

Relaterat innehåll

Benämningen K2 inom redovisning hänvisar inte till världens högsta berg, utan till det regelverk som Bokföringsnämnden (BFN) har tagit fram för mindre företag (1) vid upprättande av årsredovisning. K står för kategori. BFN arbetar med att ta fram fyra kategorier av samlade regelverk för företag av olika slag och storlek.  Dessa regelverk är inte svåra att bestiga till skillnad från K2-berget. Det finns två K2 regelverk; ett för mindre aktiebolag (2) och ett för ekonomiska föreningar (3). I denna artikel kallar vi dem båda för K2.

Vad innebär då dessa förenklingar?
Den absolut största förenklingen i K2 är att kravet på information om hur årsredovisningen har upprättats har tagits bort. Det är nu den som använder årsredovisningen som måste inhämta information om hur årsredovisningen är upprättad. Detta sker genom att läsaren, exempelvis banken, sätter sig in i regelverket.  Regelverken finns på Bokföringsnämndens hemsida, www.bfn.se.

En annan stor förenkling är att regelverken är heltäckande. Detta underlättar mycket för dem som ska göra årsredovisningen. I regelverket finns också andra förenklingar som gör att deklarationen för företaget blir enklare att upprätta. Regelverket är anpassat till skattelagstiftningen just av den anledningen.

Bokföringsnämnden har gått ett steg till i sin strävan om förenkling. Det avser det som i dagligt tal kallas för periodiseringar, arbetet med att se till att intäkter och kostnader hamnar på rätt år. Här har Bokföringsnämnden infört en beloppsgräns genom att poster under 5 000 kronor inte behöver periodiseras. 


En annan förenkling är att de kostnader som ett företag har varje år inte behöver periodiseras. Varierar inte kostnaden mellan åren med mer än 20 % krävs ingen periodisering. Eftersom detta blir god redovisningssed i de fall företaget har valt att följa de allmänna råden och följer alla förenklingsregler så är detta också korrekt skattemässigt.

Antalet sidor som en årsredovisningens omfattar minskar om företaget väljer dessa regelverk, från att vara upp till 10 sidor bör det räcka med 6 sidor. Varje årsredovisning ska ha en förvaltningsberättelse och i K2 står exakt vad denna som ett minimum ska innehålla. De tilläggsupplysningar som ska lämnas är endast de som årsredovisningslagen kräver, men det står självklart företaget fritt att lämna mer information än det som krävs.

Byte av regelverk kan göras nu
Med andra ord - vill du förenkla processen med upprättande och färdigställande av årsredovisningen så byt till K2! Möjligheten att byta regelverk finns redan och det kan innebära en mängd fördelar. Ta kontakt med din revisor för att få veta om detta regelverk passar just ditt företag.

________________________________________________________________________________

 

(1) Med mindre företag menas företag som har mindre än 40 miljoner kronor i balansomslutning, färre än 50 anställda samt mindre än 80 miljoner i nettoomsättning under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren, se ÅRL 1 kap. 3§. Företaget får överskrida ett av dessa gränsvärden.
(2) BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag
(3) BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka