Ny lag styr hur skatter och avgifter ska deklareras | KPMG | SE
close
Share with your friends

Ny lag styr hur skatter och avgifter ska deklareras, fastställas och betalas

Ny lag styr hur skatter och avgifter ska deklareras

Den strikt kalenderårsbundna taxeringen och begreppet taxeringsår försvinner och fyra nya deklarationstidpunkter införs. Detta blir en av följderna av den nyligen antagna Skatteförfarandelagen som träder ikraft vid årsskiftet men fasas in under en period.

1000

Relaterat innehåll

Den 17 november antog Riksdagen den nya Skatteförfarandelagen som ersätter ett antal lagar som styr hur skatter och avgifter ska deklareras, fastställas och betalas. En av de stora nyheterna är att aktiebolag och andra juridiska personer kommer att kunna deklarera vid fyra olika tidpunkter under året.

Tidpunkten för när inkomstdeklarationen senast ska ha lämnats styrs av när beskattningsåret går till ända. För kalenderårsbokslut ska deklaration ha avlämnats senast den 1 juli. Om deklarationen avlämnas elektroniskt förlängs tiden med ytterligare en månad varför sista dag för flertalet bolag torde bli den 1 augusti. Detta är en halv månad senare jämfört med dagens regler när deklarationen lämnas via exempelvis KPMG:s byråanstånd. Övriga deklarationstidpunkter för de brutna räkenskapsåren är den 1 mars, den 1 november och den 15 december och även dessa tidpunkter förskjuts en månad när deklarationen lämnas via nätet.

Fysiska personer ska på samma sätt som idag lämna sina inkomstdeklarationer senast den 2 maj, men likt idag kan exempelvis revisionsbyråer erhålla s k byråanstånd för sina kunder, dock längst till den 15 juni.

Lagen innebär även att begreppet taxeringsår försvinner. Emellertid kommer gamla regler att gälla övergångsvis och vi har ytterligare två taxeringsår att se fram emot. Taxeringsåret 2013 (beskattningsåret 2012) utgör det sista taxeringsåret enligt gamla regler. För bolag där räkenskapsåret avslutas exempelvis den 30 april 2013 kommer ytterligare en inkomstdeklaration att behöva lämnas in under år 2013. Denna ska lämnas senast den 1 november 2013 (elektroniskt den 1 december). Den första deklarationen avser räkenskapsåret 2011/2012 och den andra räkenskapsåret 2012/2013.

Den nya lagen medför också andra nyheter, som till exempel att skattenämnderna försvinner vid inkomsttaxeringen, att man skall kunna deklarera genom deklarationsombud samt något generösare regler vad gäller skattetillägg och anstånd med att betala skatten. Moms kommer fortsättningsvis inte kunna redovisas i inkomstdeklarationen utan ska alltid deklareras i en särskild skattedeklaration. Möjligheterna att vid mindre omsättning kunna redovisa momsen årsvis kvarstår dock, men det sker således i en särskild skattedeklaration.

För frågor, kontakta ditt lokalkontor.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka