Koncernredovisningsblanketter enligt RR1:00 | KPMG | SE
close
Share with your friends

Koncernredovisningsblanketter enligt RR1:00

Koncernredovisningsblanketter enligt RR1:00

 

1000

Relaterat innehåll

Samtliga blanketter finns med i KPMGs bok "Koncernredovisning" där även användningen av dessa är exemplifierad. De blanketter som ingår i detta paket kan användas för upprättande av:

 

 • Förvärvsanalyser
 • Upplösning av negativ goodwill
 • Eliminering av dotterföretagsaktier
 • Sammanställning av eliminering av dotterföretagsaktier
 • Specifikation av koncernmässiga över- och undervärden
 • Avstämning av eget kapital
 • Fördelning av obeskattade reserver
 • Beräkning av dotterföretags koncernmässiga värde
 • Beräkning av realisationsresultat vid försäljning
 • Inventering av fritt eget kapital
 • Koncern bokföringsorder
 • Beräkning av minoritetsintresse
 • Aktiereskontra


Pris för respektive paket med blanketter, 2 000 kr exkl. moms

 

Beställning

Skicka ett mail till jennifer.elfver@kpmg.se för att beställa blanketterna.

Mailet ska innehålla namn, ev. företagsnamn, leveransadress och fakturaadress.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka