Kassaflödesanalysmodell enligt IFRS | KPMG | SE
close
Share with your friends

Kassaflödesanalysmodell enligt IFRS

Kassaflödesanalysmodell enligt IFRS

KPMG har utvecklat en kassaflödesanalysmodell anpassad för IFRS redovisning, som senast är uppdaterad februari 2014. En omfattande handledning beskriver modellens arbetssätt och förklarar hur modellens flikar är tänkta att användas.

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

IFRS justeringarna som modellen hanterar omfattar bland annat följande:

  • Orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter, finansiella instrument, immateriella tillgångar, materiella anläggningstillgångar samt biologiska tillgångar
  • Omvärderingar av tidigare innehav vid förvärv av så stor andel att det förvärvade bolaget skall konsolideras
  • En IFRS 5 flik för justering av balansposterna tillgångar till försäljning samt skulder hänförliga till tillgångar till försäljning
  • Andra IFRS justeringar, exempelvis för finansiella instrument, aktierelaterade ersättningar etc

Vi hoppas att Du vill köpa KPMGs "Kassaflödesanalys enligt IFRS" inklusive handledning och vill erbjuda Dig följande:

Pris: 12 000 kr per licens för modell och handledning. Moms tillkommer.

Vi erbjuder även konsultationer med redovisningsexpert avseende hanteringen av modellen eller om Du vill ha en kvalitetssäkring av kassaflödesanalysen i samband med upprättande av årsredovisningen. I dessa fall tillkommer konsultationer som debiteras enligt överenskommelse.

Kontakt:
Louise Sjödin, Tel: 08-723 94 27  E-mail: 
louise.sjodin@kpmg.se

Beställning

Vänligen skicka ett mail till mallar@kpmg.se

Mailet ska innehålla namn, ev företagsnamn, leveransadress och fakturaadress.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka