Årsredovisningsmall K2

Årsredovisningsmall K2

De mindre, icke-publika aktiebolagen har sedan 2008 möjlighet att tillämpa Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 om årsredovisning i mindre aktiebolag, även benämnt K2. För att förenkla arbetet med årsredovisningen har KPMG tagit fram en "K2-anpassad" årsredovisningsmall.

Kontakta oss

Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Vilka företag kan tillämpa K2?
För att få tillämpa K2 ska företaget vara ett mindre, icke-publikt aktiebolag. Med mindre aktiebolag förstås aktiebolag som inte uppfyller mer än ett av följande kriterier under de två senaste räkenskapsåren:

  • Antal anställda överstigande 50 personer
  • Balansomslutning överstigande 40 Mkr
  • Nettoomsättning överstigande 80 Mkr  

Beställning

Priset för en mall är 5.900 kronor exkl. moms. Önskar ni köpa fler, vänligen maila mallar@kpmg.se för prisuppgift.

Skicka din beställning eller förfrågan till mallar@kpmg.se

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

KPMG: s nya digitala plattform

KPMG International har skapat en toppmodern digital plattform som förbättrar din upplevelse, optimerad för att upptäcka nytt och relaterat innehåll.