Internationella skattehandboken | KPMG | SE

Internationella skattehandboken

Internationella skattehandboken

Redan när den första upplagan av Internationella Skattehandboken gavs ut 1992 fanns ett stort behov av en praktisk handbok i internationell skatterätt. Denna sjätte upplaga är omarbetad med hänsyn till ny lagstiftning och praxis såväl i Sverige som inom EU. Ändringarna gäller bland annat rättsutvecklingen i Sverige vad gäller reglerna om skattefrihet för utdelning och kapitalvinster på näringsbetingade aktier samt CFC-reglerna. Vidare behandlas den senaste utvecklingen på EG-rättens område. Slutligen behandlas de nya svenska reglerna om dokumentationskrav avd gäller internprissättning i internationellt verksamma koncerner. Boken innehåller också en unik översättning av den senaste lydelsen av OECD:s modellavtal.

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

Riktad till större företag

Internationella Skattehandboken är särskilt riktad till större företag som bedriver internationell verksamhet. Boken innehåller också en omfattande redogörelse för internationella aspekter på personbeskattningsområdet, t.ex. vid arbete utomlands. Den är lika användbar för företagens beslutsfattare som för dess rådgivare, advokater och revisorer.

Jan Källqvist och Anders Köhlmark är medarbetare på Skatteavdelningen på KPMG och har mångårig och bred erfarenhet av svenska och internationella skattefrågor.

Internationella Skattehandboken är utgiven i samarbete mellan Nordstedts Juridik och KPMG.

Pris 915 SEK

Format: Inbunden
Antal sidor: 412
Publiceringsår: 2007
ISBN nummer: 978-913901239-9

Språk: Svenska

Beställ direkt

Internationella skattehandoken beställs direkt från Norsteds Juridik

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka