Exempelårsredovisning för försäkringsbolag - 2014 | KPMG | SE
close
Share with your friends

Exempelårsredovisning för försäkringsbolag - 2014

Exempelårsredovisning för försäkringsbolag - 2014

För dig som sedan tidigare är registrerad användare av Exempelårsredovisning för försäkringsbolag enligt IFRS

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

Det årsredovisningsverktyg KPMG utvecklat har nu vidareutvecklats och anpassats till kraven för 2014.

Vi hoppas att Du vill förlänga Ditt abonnemang på KPMGs "Exempelårsredovisning för försäkringsföretag enligt IFRS - 2014" och vill erbjuda Dig följande:

Abonnemang för årsredovisning 2014 på svenska bestående av den nya årsredovisningsmallen 2014 i Word. Eventuella nyheter och uppdateringar med bäring på årsredovisningen för 2014 levereras löpande vid behov via e-mail. Pris: 7 500 kr per licens avseende årsredovisningen 2014. Moms tillkommer.

Årsredovisningsverktyget eller kopior därav, får inte lämnas till annan part såsom exempelvis men inte uteslutande, andra bolag (inom eller utanför koncernen), branschorganisationer, revisionsbyråer eller andra fristående rådgivare. Abonnemanget löper med rätt till nyheter och uppdateringar fram till dess att årsredovisning för kalenderåret 2014 avges. Abonnemang för 2015 kommer att offereras separat.

Beställning av exempelårsredovisning

För beställning vänligen skicka bolagsnamn, namn, post- och e-mailadress till mallar@kpmg.se.

Kontaktpersoner:
Håkan Henriksson

Telefon 08-723 94 31

hakan.henriksson@kpmg.se

 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka