Exempelårsredovisning 2014 för försäkringsbolag e... | KPMG | SE
close
Share with your friends

Exempelårsredovisning 2014 för försäkringsbolag enligt lagbegränsad IFRS

Exempelårsredovisning 2014 för försäkringsbolag e...

Det årsredovisningsverktyg KPMG utvecklat har nu vidareutvecklats och anpassats till kraven för 2014.

1000

Relaterat innehåll

KPMG har utvecklat en exempelårsredovisning enligt lagbegränsad IFRS som utgör en sammanfattning av de tillämpliga regelverken inklusive de särsvenska kraven och innehåller förslag på hur olika presentations- och upplysningskrav kan tillgodoses.

Avsikten är att exempelårsredovisningen ska vara så fullständigt som möjlig så att den inbegriper de olika slag av verksamheter som kan förekomma i försäkringsföretag. Den har dock anpassats såtillvida att de standarder som i normalfallet inte förekommer i försäkringsföretag har exkluderats.

Erbjudande
Försäkringsföretag erbjuds abonnemang på exempelårsredovisningen för 2014 i Word-format inklusive två timmars introduktion med redovisningsspecialist till en engångskostnad av 30 000 kronor exklusive moms och eventuella resekostnader.

Exempelårsredovisningen distribueras elektroniskt så snart KPMG mottagit beställningen.

Beställning av exempelårsredovisning 

För beställning vänligen skicka bolagsnamn, namn, post- och e-mailadress till mallar@kpmg.se.

Kontakta oss gärna för ytterligare upplysningar

Håkan Henriksson

Telefon 08-723 94 31

hakan.henriksson@kpmg.se

Du som sedan tidigare är registrerad användare av Årsredovisning enligt lagbegränsad IFRS 2013 kan förnya ditt abonnemang på KPMGs Årsredovisning enligt lagberänsad IFRS 2014

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka