Risk för beskattning vid minskning av aktiekapital | KPMG | SE
close
Share with your friends

Risk för beskattning vid minskning av aktiekapital

Risk för beskattning vid minskning av aktiekapital

Sedan april i år, är gränsen för lägsta tillåtna aktiekapital 50 000 kronor. Därmed finns möjligheten i många aktiebolag till minskning av aktiekapitalet, med återbetalning till aktieägaren. En sådan inlösen kan innebära att en beskattningsbar kapitalvinst uppkommer.

1000

Relaterat innehåll

I aktiebolag med ett aktiekapital på 100 000 kr kan aktieägaren genom minskning aktiekapitalet till 50 000 kr återfå delar av sitt aktiekapital. Sådan minskning av aktiekapitalet där återbetalning till aktieägaren sker kallas inlösen. I Perspektiv nummer 2 har vi redogjort för hur detta går till.

Skatteverket har i ett ställningstagande den 24 juni 2010 kommit fram till hur man anser att anskaffningskostnaden och sparade utdelningsutrymmen skall fördelas vid inlösen av aktie. Man skulle kunna tro att en återbetalning av endast aktiekapitalet inte skulle innebära någon beskattning, men så resonerar inte skatteverket.

Skatteverket anser att endast den andel av anskaffningskostnaden som motsvaras av det som återbetalas till aktieägaren i proportion till marknadsvärdet på företaget, får avräknas vid beräkningen av vinsten på återbetalningen. Skatteverket ger också ett exempel;

Aktiekapitalet i företaget är 100 000 kr och ska minskas till 50 000 kr. Hälften av aktierna ska lösas in och återbetalningen till aktieägaren görs med belopp motsvarande minskningen. Marknadsvärdet på företaget vid avskiljandet är 200 000 kr och den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktierna är 100 000 kr.

Anskaffningsutgiften för inlösenaktierna kan då beräknas till anskaffningsutgiften för samtliga aktier x avyttringspriset/marknadsvärdet för samtliga aktier. Detta blir då 100 000 x 50 000/200 000 = 25 000 kr. Kapitalvinsten vid inlösen uppgår då till 25 000 kr (inlösenpriset 50 000 kr - anskaffningsutgiften 25 000 kr). Anskaffningsutgiften för de kvarvarande aktierna är 75 000 kr (100 000 - 25 000).

Om det finns ett sammantaget sparat utdelningsutrymme omedelbart före inlösen, fördelas således detta också mellan de inlösta aktierna och aktieinnehavarens övriga aktier. Det sparade utdelningsutrymmet proportioneras på samma sätt som omkostnadsbeloppet och läggs till årets gränsbelopp för respektive aktieslag.

Alltså: Inlösen av aktie så att aktiekapitalet minskar från 100 000 kr till 50 000 kr medför, om marknadsvärdet på företaget överstiger 100 000, att en beskattningsbar kapitalvinst uppkommer. Ju högre marknadsvärde på företaget desto större blir kapitalvinsten. Har man inte ett sparat kapitalbeskattat utrymme (detta skall ju också fördelas enligt samma metod) kan en skattedyr tjänstebeskattning bli aktuell.

Vänd dig till oss på KPMG och kontrollera effekterna av en inlösen så att du slipper obehagliga överraskningar!

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka