Jämställdhet och mångfald | KPMG | SE

Jämställdhet och mångfald

Jämställdhet och mångfald

KPMG uppmuntrar mångfald och här behandlas alla efter principen lika möjligheter i arbetet.

KPMG uppmuntrar mångfald och alla behandlas efter principen lika möjligheter i arbetet.

KPMG uppmuntrar mångfald och att olika perspektiv lyfts fram. För att kunna tillgodose våra kunders behov arbetar vi ofta i mångkulturellt sammansatta team tillsammans med kollegor inom vårt internationella nätverk. I dagens informationssamhälle krävs i allt större utsträckning att våra medarbetare har internationell erfarenhet och har förståelse för hur olika marknader fungerar. Medarbetare med andra erfarenheter och kunskaper än de traditionellt svenska är därför mycket värdefulla och bidrar till såväl företagets utveckling som det värde vi kan leverera till kund.

På KPMG behandlas alla efter principen lika möjligheter i arbetet, där ingen skillnad görs på medarbetare av olika kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Våra värderingar

Grunden till allt är KPMG:s värderingar och vår distinkta kultur.

 
Läs mer

Kompetensutveckling i fokus

KPMG är ett kunskapsföretag och vi strävar efter att vara en lärande organisation.

 
Läs mer

Oändliga karriärmöjligheter

Inom KPMG finns oändliga möjligheter till rörlighet, både lokalt och globalt.

 
Läs mer