Brant inlärningskurva, men med gott stöd | KPMG | SE
close
Share with your friends

Brant inlärningskurva, men med gott stöd

Brant inlärningskurva, men med gott stöd

Gustav började som konsult på KPMG hösten 2015 och har fått mycket ansvar från start.

Gustav började som konsult på KPMG hösten 2015 och har fått mycket ansvar från start.

Gustav Persson kom direkt från universitetet när han hösten 2015 började som konsult på avdelningen IT Advisory Risk Consulting på KPMG i Stockholm. Han trivs som fisken i vattnet med att arbeta i gränslandet mellan verksamhet och IT.

– Vi jobbar med kunder i en mängd olika branscher, där vi utgår från risker förenliga med IT och tar ett helhetsgrepp om denna typ av frågor säger han.

 

Utgångspunkten i arbetet är oftast en kartläggning av kundens befintliga risker, hur sannolikt det är att dessa inträffar och vilken eventuell påverkan det får på bolaget.

– Vi hjälper sedan kunden att hantera IT-relaterade risker på ett sätt som optimerar effektiviteten i deras affär och säkerställer en god styrning.

 

Gustavs roll som Associate är väldigt bred. Han jobbar med många olika saker i olika projekt. Det kan till exempel handla om att kartlägga ett företags IT-verksamhet, att förstå hur verksamheten fungerar och vilken roll informationstekniken har i dess processer, men också om att nyttja systemstöd för att genomföra olika analyser av data som sedan används som underlag i revisioner eller beslutstöd till kunder.

– Fokus ligger mycket på IT-styrning. Hur människor och system samverkar samt hur policies och rutiner implementerats och efterlevs i verksamheten för att säkerställa en god styrning utifrån ett IT-perspektiv. Riskperspektivet har blivit allt viktigare idag och är en stående fråga på företagsledningars agendor.

 

En bra skola

Gustav förklarar att det var en brant inlärningskurva i början. Samtidigt har det funnits god uppbackning från mer seniora medarbetare. Sitt första halvår beskriver han som en väldigt bra skola, med mängder av utmaningar och lärdomar från olika företag i skilda branscher.

– Det roligaste är att jag har fått mycket ansvar från start, vad gäller att driva projekt och kommunicera med kunder. Men det är också ett härligt gäng människor på min avdelning som alltid hjälper varandra med kunskap och idéer. Det är högt i tak och inget konstigt med att ställa frågor, vilket var viktigt för mig som nyrekryterad. Man behöver inte gå omkring och vara rädd för att göra fel, säger han.

 

Gustav har en lämplig akademisk bakgrund för jobbet i och med att han kompletterade sin kandidatexamen i företagsekonomi med en master i management, kommunikation och IT på Uppsala universitet.

– Det är en tvärvetenskaplig inriktning som har vuxit fram ur näringslivets behov av personal som förstår både IT och verksamhet. Jag har alltid haft ett stort IT-intresse så det passade mig bra. Utbildningen har rustat mig väl för min roll här på KPMG, avslutar han.

Faktaruta

Namn: Gustav Persson.
Ålder: 28 år.
Titel: Associate på IT Advisory Risk Consulting, KPMG i Stockholm.
Anställd sedan: Augusti 2015
Familj: Mor, far och bror i Hudiksvall.
Fritiden: Träning, matlagning, familj och vänner.
Tips till intresserade: KPMG erbjuder massvis olika tjänster inom intressanta områden. Fundera kring vad du verkligen vill göra och nätverka sedan med KPMG-representanter så mycket det bara går.