Ekonomiservice | KPMG | SE
close
Share with your friends

Redovisning och rådgivning

Redovisning och rådgivning

Vi hjälper våra kunder att frigöra tid för att de ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet.

Vi hjälper våra kunder att frigöra tid så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Hjälp företagare frigöra tid

Som företagare ställs man ständigt inför olika utmaningar, såväl affärsmässiga som administrativa. Inom vårt tjänsteområde Redovisning och Rådgivning hjälper vi våra kunder att frigöra tid för att de ska kunna fokusera på sinkärnverksamhet.

Redovisning och Rådgivning är tillsammans med revision KPMG:s geografiskt största tjänsteområde. Hos oss får du vara med och hjälpa våra kunder att hantera sin ekonomi. Vi kan sköta hela eller delar av företags ekonomihantering. Det är ett spännande arbete där den ena dagen sällan är den andra lik.

Våra vanligaste uppdrag

Som redovisningskonsult hjälper du våra kunder med deras bokföring. Vi hanterar allt från fakturor, moms och skatter till analyser, rapporter och bokslut. Vi kan också göra punktinsatser på områden där kunden behöver extra hjälp. Arbetet sker ute hos kunden, på våra kontor eller digitalt. Med vårt digitala erbjudande eService kan vi hjälpa våra kunder i realtid genom olika molnetbaserade lösningar. En annan del av arbetet som redovisningskonsult, som blir allt viktigare, är att arbeta med rådgivning.

Interimslösningar

Interimslösningar är en sammanfattande benämning för olika redovisningsuppdrag som våra konsulter genomför ute hos våra kunder. Exempel är ekonomiansvarig på deltid, tillfälliga bemanningar eller hjälp med reskontra/månadsrapportering periodvis.

Lönetjänster

På våra lönecenter arbetar personalvetare som är specialiserade på arbetsrätt och lön. Att låta en extern leverantör sköta
lönehanteringen blir allt vanligare. Vi erbjuder både helhetslösningar och enskilda insatser samt rådgivning. Arbetet sköts via en webblösning där kunden kan följa allt som sker. KPMG fungerar som en extra personalfunktion och tar ansvar för såväl rapportering som drift av lönesystemen Lönetjänsten fungerar väl på distans och våra kunder finns utspridda över hela landet.