Kommun

Kommun

KPMG är en erfaren partner som vet vad det innebär att befinna sig i ett ständigt förändringstryck och ha höga krav på effektivisering.

KPMG är en erfaren partner som vet vad ett ständigt förändringstryck för kommuner innebär.

Sveriges kommuner står under ett ständigt förändringstryck och har höga krav på effektivisering av verksamheten. Sammantaget kräver detta ett kontinuerligt utvecklingsarbete av såväl verksamhetens inriktning, kvalitet och effektivitet som hur ledning och styrning ska bedrivas.

Med erfarenhet från både offentlig verksamhet och privat näringsliv kan KPMG bidra till användbara lösningar och utveckling av verksamhetens olika delar. Många av våra rådgivare som arbetar med offentlig verksamhet har själva en bakgrund därifrån, vilket ger oss ovärderlig kunskap om det politiska språket såväl som klimatet.

Vi erbjuder tjänster inom de flesta verksamhetsområden exempelvis:
 

Revision

 • Som sakkunniga biträden till de förtroendevalda revisorern
 • Som sakkunniga för lekmannarevision i bolag
 • Som ansvariga auktoriserade revisorer i bolag

Läs mer om våra tjänster inom revision.

Rådgivning

 • Intern styrning och intern kontroll 
 • Utredningar, utvärderingar och organisation 
 • Ägarfrågor och ägarstyrning 
 • Verksamhetsstyrning och styrsystem
 • Ekonomiprocesser
 • IT- och e-tjänster
 • Finansiell styrning och riskhantering
 • Lean 
 • Skattefrågor 
 • Climate Change & Sustainability 
 • Oegentligheter

Läs mer om våra tjänster inom rådgivning.

KPMG: s nya digitala plattform

KPMG International har skapat en toppmodern digital plattform som förbättrar din upplevelse, optimerad för att upptäcka nytt och relaterat innehåll.

Kontakt

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka