Media och telekom

Media och telekom

För företag inom media och telekom innebär den snabba tekniska utvecklingen helt nya möjligheter, förutsättningarna förändras snabbt.

Den tekniska utvecklingen innebär nya möjligheter för företag inom media och telekom.

Explosionen av smartphones och surfplattor innebär att konsumenterna aldrig haft så många möjligheter att få tillgång till innehåll. Ny teknik skapar förutsättningar för nya integrerade affärsmodeller. Konsumenternas efterfrågan skiftar allt snabbare. Livscykeln hos produkter och tjänster blir kortare. Medie- och telekomföretagen måste hitta nya sätt att anpassa och ändra sina affärsmodeller för att attrahera och engagera nästa generation av digitala konsumenter.

Hur kan vi hjälpa?
KPMG:s samlade erfarenhet från uppdrag i Sverige och internationellt är grunden för de specialisttjänster vi erbjuder företag inom media och telekom. Vi vet hur man lever upp till de speciella krav på styrning och kontroll som snabb förändring innebär. Ett exempel är hur intäktsredovisning snabbt ska anpassas till nya affärsmodeller.

Vi har också stor erfarenhet av hur effektiva affärsprocesser skapas utifrån ny teknik och vi vet hur våra kunder utifrån sina unika förutsättningar bäst ska leva upp till aktiemarknadens krav på den finansiella rapporteringen. Bland våra kunder finns också många snabbt växande bolag på väg mot en notering. Genom vårt internationella nätverk är KPMG en samarbetspartner i alla länder där våra kunder är verksamma.

KPMG erbjuder media- och telekomföretag specialisttjänster inom följande områden:

 • Revision
 • Företagsförvärv
 • M&A
 • Nyetablering av verksamhet i Sverige och internationellt
 • Börsnotering
 • Företagsbeskattning, bland annat inom områdena digitala tjänster, moms och transfer pricing
 • Hantering av licenser
 • Intern styrning och kontroll
 • Kvalificerad redovisning, bland annat tillämpning av IFRS
 • Verksamhetsstyrning
 • Operativa styrmodeller
 • Shared Service och Outsourcing

Kontakt

KPMG rankad som världsledande inom Data & Analytics

KPMG utnämnd till branschledare med en position "i framkant inom innovation"

 
Läs mer

Stort intresse när Stockholm FinTech Hub invigdes

Det blev fullt hus på lanseringen av omtalade Stockholm FinTech Hub.

 
Läs mer

Hur säkert är ditt varumärke?

I en globaliserad och uppkopplad värld måste varumärken vara redo att snabbt förändras.

 
Läs mer

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka