Media och telekom | KPMG | SE

Media och telekom

Media och telekom

För företag inom media och telekom innebär den snabba tekniska utvecklingen helt nya möjligheter och utmaningar.

Den tekniska utvecklingen innebär nya möjligheter för företag inom media och telekom.

Aldrig tidigare har människor haft så många möjligheter att få tillgång till innehåll. Digitaliseringen och mobila enheter förändrar konsumenternas beteende och behov samt bidrar till nya affärsmodeller. När efterfrågan skiftar allt snabbare blir livscykeln hos produkter och tjänster kortare. Aktörerna måste vara beredda att transformeras och utvecklas för att attrahera och engagera nästa generation av digitala konsumenter.

Vad erbjuder KPMG inom media och telekom?

Vi hjälper våra kunder med de strategiska vägvalen när snabb och billig uppkoppling är en självklarhet och konsumenternas behov leder till nya affärsmodeller och värdekedjor. KPMGs långa erfarenhet kommer från uppdrag både i Sverige och internationellt, där vi jobbar med såväl etablerade, ledande aktörer som nya, snabbt växande bolag och startups.

Vi på KPMG vet hur medie- och telekombolag kan leva upp till de krav på styrning och kontroll som snabb förändring innebär. Ett exempel är hur intäktsredovisning snabbt måste anpassas till nya affärsmodeller. Vi vet också hur den nya tekniken kan skapa effektiva affärsprocesser och hur våra kunder bäst kan leva upp till aktiemarknadens krav på finansiell rapportering.

KPMG erbjuder medie- och telekombolag tjänster och/eller rådgivning inom bland annat följande områden:

 • Revision
 • Företagsförvärv
 • Data & Analytics 
 • Kvalificerad redovisning, bland annat tillämpning av IFRS
 • Nyetablering av verksamhet i Sverige och internationellt
 • Börsnotering
 • Internet of Things
 • Intern styrning och kontroll
 • Mystery shopping
 • Verksamhetsstyrning
 • Shared Service och Outsourcing

Data Privacy i fokus när GDPR närmar sig

Förändringarna kräver en översyn av både organisation och IT-system.

 
Läs mer

Kontakt

Ny rapport avslöjar konsumenters digitala köpbeteenden

KPMG har undersökt hur den moderna konsumentens shoppingbeteende och behov ser ut.

 
Läs mer

Disruptive technologies barometer: Mediasektorn

Mediebolagen fortsätter att verka i en tid av stark transformation.

 
Läs mer

Ny innovationsstudie: Kina, USA och Elon Musk i topp

Ny global undersökning om innovation, ledarskap och trender i tech-industrin.

 
Läs mer

Stort intresse när Stockholm FinTech Hub invigdes

Det blev fullt hus på lanseringen av omtalade Stockholm FinTech Hub.

 
Läs mer

Hur säkert är ditt varumärke?

I en globaliserad och uppkopplad värld måste varumärken vara redo att snabbt förändras.

 
Läs mer

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka