Bank, finans och försäkring | KPMG | SE

Bank, finans och försäkring

Bank, finans och försäkring

KPMGs experter och konsulter har gedigen erfarenhet av bank-, finans- och försäkringsbranschen.

KPMGs experter har gedigen erfarenhet av bank-, finans- och försäkringsbranschen.

Globalisering. Digitalisering. Demografi. Regelverk. Förändringar påverkar marknaden, affärsmodeller och kundrelationer. I gränsytan mellan risk, avkastning, kostnad och hållbara beslut, efterfrågas effektivitet och öppenhet.

Medan den finansiella sektorn fortsätter att återhämta sig efter kriser och förstärker sin riskhantering, ligger fokus dock fortfarande på anpassning till regelverk och minskade kostnader.

IFRS 9 Finansiella instrument

Kommer att ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.

 
Läs mer

Kontakt

Den automatiserade aktuariefunktionen

Ny analysteknik erbjuder nya möjligheter för aktuariefunktionen.

 
Läs mer

Bli en innovationsdrivare

Fem idéer för att hjälpa dig som vd på ett försäkringsbolag att driva igenom innovation.

 
Läs mer

Nexus mellan lagstiftning och teknologi

Fokus flyttar från FinTech till RegTech-lösningar för aktörer inom finansiella tjänster.

 
Läs mer

Lär dig mer om

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka