Bank, finans och försäkring

Bank, finans och försäkring

KPMGs experter och konsulter har gedigen erfarenhet av bank-, finans- och försäkringsbranschen.

KPMGs experter har gedigen erfarenhet av bank-, finans- och försäkringsbranschen.

Globalisering. Digitalisering. Demografi. Regelverk. Förändringar påverkar marknaden, affärsmodeller och kundrelationer. I gränsytan mellan risk, avkastning, kostnad och hållbara beslut, efterfrågas effektivitet och öppenhet.

Medan den finansiella sektorn fortsätter att återhämta sig efter kriser och förstärker sin riskhantering, ligger fokus dock fortfarande på anpassning till regelverk och minskade kostnader.

Återhämtningsplan

Krav på uppdaterad plan senast 1 januari 2017!

 
Läs mer

Tydligare hållbarhetsmål behövs hos bankerna

KPMG har i rapporten ”Ready Or Not” kartlagt kreditprocessen ur ett hållbarhetsperspektiv.

 
Läs mer

Kontakt

Nya krav för hantering av personuppgifter

Ökad transparens och tydlighet för konsumenter är målet med EU:s nya dataskyddsförordning.

 
Läs mer

Möt CFO 2.0

KPMG tar tempen på fyra CFO:er i framkant.

 
Läs mer

Teknisk trendrapport - vilka länder ligger i täten?

Sverige rankas som ett av världens mest innovativa länder. Men hur ser det ut i världen?

 
Läs mer

Gröna obligationer

Sedan maj 2015 handlas det med gröna (hållbara) obligationer på Stockholmsbörsen.

 
Läs mer

Lär dig mer om

Kontakta oss

  • Våra kontor kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs
  • Sociala medier @ KPMG kpmg.socialMedia
 

Offertförfrågan

 

Skicka