KPMGs grundkurs samt fördjupningskurs inom AML | KPMG | SE
close
Share with your friends

KPMGs grundkurs samt fördjupningskurs inom AML (Stockholm)

En kurs för den som i sitt dagliga arbete möter frågor inom penningtvätt (AML).

11 December 2018 - 12 December 2018, 8:30AM - 4:30PM, CET

Boka direkt

Brott kopplade till penningtvätt och finansiering av terrorism har ökat de senaste åren och regelverk på området har därmed stramats åt

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism kräver konstant hög kompetens
och kontinuerlig kompetensutveckling hos de som arbetar med dess efterlevnad. Ansvaret för att införa åtgärder och rutiner ligger hos den enskilda verksamhetsutövaren och särskilt höga krav ställs på bankers centralt funktionsansvariga och särskilt utsedda befattningshavare.

Med vår expertkompetens och erfarenhet har vi på KPMG tagit fram två olika kurser för den som i sitt dagliga arbete möter frågor inom penningtvätt (AML) och som behöver fördjupa eller uppdatera sina kunskaper. Kursen är praktiskt inriktad och man kan välja att gå på den ena eller båda kurserna, beroende på förkunskaperna. Det kan vara bra att gå grundkursen som en repetition. Båda kurserna ger tid och utrymme för erfarenhetsbyte mellan deltagarna.

Dag 1 Grundkursen
Grundkursen inleds med en genomgång av bakgrunden till lagstiftningen och vidare introduceras de olika områdena den behandlar. Det kan vara bra att medverka på grundkursen som en repetition eller introduktion inför fördjupningskursen, men det är inget krav.

Dag 2 Fördjupningskursen
Fördjupningskursen erbjuder mer praktisk kunskap och deltagarna kommer att utveckla sin kompetens i att ta fram åtgärder, rutiner och processer för att motverka penningtvätt och terroristfinansiering. Under kursen går vi igenom följande områden:

  • Metod för att genomföra och dokumentera riskbedömning
  • Rutiner för modellriskhantering
  • Lämplighetsprövning av personal
  • Stickprover och andra kontroller i första och andra försvarslinjen
  • Handlingsplan för att uppnå tillräcklig kundkännedom på alla kunder 
  • Periodisk rapportering till Finansinspektionen
  • Trender och särskilt riskfyllda områden
  • Erfarenhetsbyte mellan deltagarna

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Agenda

Mer information

Datum grundkurs: 11 december 2018 kl. 08:30-12:30

Datum fördjupningskurs: 12 december 2018, kl. 09:00-16:30

Plats: KPMG, Evenemangsgatan 17, Solna

Kostnad: 
Grundkurs: 2500 kr/deltagare. Fika ingår.
Fördjupningskurs: 5000 kr/deltagare Lunch och fika ingår.

4500 kr/deltagare vid två anmälda/bank
4000 kr/deltagare vid tre anmälda/bank
3500 kr/deltagare vid fyra eller fler anmälda/bank

Anmälan: Länk till anmälan

Sista anmälningsdag: 2018-11-25

Kontakt: Anna Landhager via e-post eller telefon, anna.landhager@kpmg.se, 070-865 64 73

Guide