Så möter vi morgondagen | KPMG | SE
close
Share with your friends

Så möter vi morgondagen med digitala arkiv och medborgardialog (Örebro)

KPMG bjuder in till ett spännande seminarium om digitala arkiv och medborgardialog som en del i att skapa ett hållbart arbetsliv i hållbara kommuner.

23 November 2018, 8:00AM - 9:30AM, CET

Det digitala samhället och den digitala utvecklingen är vår vardag vilket ställer högre krav på
utveckling och genomlysning av den egna verksamheten. Utveckling av digitala lösningar i kombination med förordningar och lagstiftning, exempelvis ny förvaltningslag och GDPR, kan ibland verka svår att genomföra. På detta seminarium tar vi upp högaktuella ämnen som påverkar alla delar i den kommunala verksamheten:

  • Det digitala samhällets krav på service utifrån lagstiftning
  • Medborgares behov och förväntningar
  • Digitala arkiv – morgondagens arkivhållning
  • Hur skapar vi hållbarhet, tillgänglighet och effektivare förvaltning med hjälp av digitala arkiv?
  • Öppna diarier – när kan det hända och hur?


Detta seminarium ger dig inspiration och inblick i framtida möjligheter för dig och din verksamhet och förhoppningsvis många användbara idéer och tankar kring fortsatt arbete och utveckling.


Varmt välkommen!

Sara Linge
KPMG, Avdelningschef Offentlig sektor

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Agenda

Mer information

Tid: 23 november kl 08.00, registrering och frukost från kl 07.30
Plats: KPMG, Orvar Bergmarks plats 1, Örebro
Anmälan: Senast den 16 november till maja.moller.dahlberg@kpmg.se. Ange även önskemål om specialkost.
Kontakt: För frågor gällande anmälan tel: 019-188800
Övrigt: Seminariet är kostnadsfritt.

Guide

Föreläsare

Åsa Rönnmark, KPMG
Åsa är kommunal yrkesrevisor och konsult och har en bakgrund i offentlig sektor som kommunsekreterare och
stabschef. Hon är en erfaren föredragshållare med gedigen kunskap om aktuella frågeställningar. Hon har inom ramen för tidigare yrkesroll utarbetat utbildningar till förtroendevalda inom ämnen som kommunalt självstyre, sammanträdesjuridik, målstyrning, ekonomisk och juridisk styrning samt intern kontroll och uppföljning.